Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Remasjef Ole Robert Reitan etter møtet i Landrukets Hus, foto: Ragna KronstadDet sa Remasjef Ole Robert Reitan etter et møte med Bondelagsleder Nils T. Bjørke i Landbrukets hus.

Bekymring over maktkonsentrasjon

 Både Reitan og Bjørke snakket blant annet om felles bekymring for maktkonsentrasjon i Dagligvarehandelen.

- Ingen skal ha over 50 prosent eiermakt. Jeg skal jobbe i mot avtalen mellom ICA og Norgesgruppen helt til den er endelig, sa Reitan.

 Hindrer sunn konkurranse

Både Reitan og Bjørke var enige om at maktkonsentrasjon er et hinder for sunn konkurranse. Under møtet fikk også Bondelagslederen og Rema-sjefen diskutert vertikal integrering.

 - Ja, jeg har forståelse for bekymring for at noen står utenfor og andre er innenfor kjedenes kontrakter, medga Ole Robert Reitan.  - Vi skal fortsette den diskusjonen. Å basere produksjon på enkeltkontrakter med kjedene gir ikke bønder forutsigbarhet. Det gir kontraktsmakt til kjedene. Bønder som investerer i utstyr og produksjon må ha forutsigbarhet og reel forhandlingsmakt slik at vi ikke får en situasjon som da Rema gikk over til egg fra frittgående høner, sa han.

 Bøndene tjener for lite

Ole Robert Reitan understreker at norske råvarer selges ikke med de største marginene i dag. Det vi ikke tjener på norsk mat, tar vi igjen på importen. Det er mange feil i den norske verdikjeden i dag. - Bønder tjener for lite blant annet. Jeg vil det skal det skal være folk i bygdene og dyr på fjellet, sa Ole Robert Reitan

 Kunnskapsoppbygging

- Det er en del uenigheter om hva som er riktig vei for norsk matproduksjon, både for bønder og forbrukere, men vi må møte hele bransjen med åpent sinn og hele tiden jobbe med kunnskapsoppbygging. Vi vil ha en selvstendig bonde som eier foredlingen i størst mulig grad selv, avsluttet bondelagsleder Nils T. Bjørke.