Arbeiderpartiets Helga Pedersen frykter ikke reaksjoner fra EU på den norske styrkingen av importvernet. Foto: Ole Ramshus Sælthun.

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen og Høyre-leder Erna Solberg talte onsdag til representantskapet i Norges Bondelag. Ikke overraskende fikk to av de mektigste damene i norsk politikk flere spørsmål om fremtiden til det norske importvernet.

Fra nyttår endret den rødgrønne regjeringen tollvernet, og erstattet kronetoll med prosenttoll for produkter av lam og storfe samt flere harde oster. Dette er noe bøndene har kjempet hardt for i lang tid.

Storparten av den norske importen av landbruksvarer kommer fra EU, og i flere medier har det blitt rapportert om sterke reaksjoner på vedtaket fra EU-systemet.

Viktig og riktig

Pedersen fastholder at dersom partiet får fortsette å regjere vil de fortsette å benytte seg av det handlingsrommet som WTO-avtalen gir på dette området.

- Vi mener overgangen fra krone- til prosenttoll var en viktig og riktig grep. Vi vet at det ikke løser alle problemer, men det gir grunnlag for å oppnå pris og avsetning på norske landbruksprodukter.

- Vi forsvarer våre interesser på fisk og sjømat, og vi kan forsvare våre interesser i landbruket. Det er vi ikke det eneste landet i verden som gjør.

- Vi frykter intet.

Ikke mot importvern

Norges Bondelag reagerte kraftig da det ble kjent at Høyres utenrikspolitiske talskvinne hadde lovet en reversering av regjeringens importvernvedtak i et møte i Brüssel for noen uker tilbake. Fra talerstolen på Gardermoen hadde Høyre-lederen et annet budskap.

- Det der er en myte som vi må sloss mot. Vi ønsker ikke å svekke importvernet. Likevel kan vi ikke stole på at importvernet skal redde norsk landbruk i fremtiden. Vi må bli mer konkuransedyktige, sa Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ole Ramshus Sælthun.