I seksårsperioden fra 2006 til 2011 brant det for 2.316 milliarder kroner i norsk landbruk. 1.286 milliarder kroner var driftsbygninger, 1,030 milliarder var boligbygg. 70 % av brannene skyldes elektrisiteten, der feil på det elektriske anlegget var en vesentlig årsak.

Fortvilet situasjon

​Pål Arne Oulie, leder for Landbrukets brannvernkomité, er svært bekymret for utviklingen.
- Store verdier går tapt. Mange bønder står i en fortvilet situasjon etter en brann og mange dyr lider og omkommer som følge av brann, sier Oulie.

Mange og alvorlige elektriske feil

Elektrisiteten er en av hovedårsakene til brannene. Gjennom kontroller basert på standardiserte metoder fra Norsk elektroteknisk komité, er det påvist mange og alvorlige feil. Feil skyldes både for dårlig vedlikehold, men også direkte feil fra installatørens side. Mattilsynets Hold-forskrift for hold av svin sier i §16: ”Dyreholder skal sørge for og kunne dokumentere at det gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år”.

Pålitelig og systematisk kontroll

- Denne ordlyden er alt for svak. Hva menes med «faglig kontroll»? Det sier forskriften ingenting om, og det er en stor svakhet. Landbrukets brannvernkomité mener at kontrollen må utføres etter retningslinjer gitt i standarder fra Norsk elektroteknisk komité. Dette gir en pålitelig og systematisk kontroll der termografering inngår. Termografering er svært viktig, fordi denne metoden kan avsløre varmgang i elektriske anlegg som det er vanskelig å oppdage ellers. En slik ordning medfører at kontrollørene må være sertifiserte, sier Oulie.