Representanter fra Høyres stortingsgruppe i møte med Norges Bondelag. TIl stede: Jan Tore Sanner, Lars Myraune, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Gunnar Gundersen, Tore Vamraak , Dennis Fjellseth, Svein Flåtten, Jens Frølich Holte, Anita Skjøstad Sundal, Torgeir Dahl, Thor Kleppen, Kjersti Omejer, Olemic Thommessen og Bjørn Lødemel med Nils T. Bjørke lengst til høyre.

Onsdag var Norges Bondelag i samtale med Høyres stortingsgruppe og representanter fra Fremskrittspartiet.

Høyres utkast til stortingsprogram var et av temaene på møtet. Bondelagets leder, Nils T. Bjørke, understreket viktigheten av målrettede tiltak, dersom Norge skal styrke selvforsyningen av landbruksprodukter, slik Høyre beskriver i stortingsprogrammet. Bondelaget merker seg at i FrPs utkast til handlingsprogram er ikke en slik målsetting til stede i det hele tatt.

Det viktigste tiltaket
Både i møtet med Høyre og FrP la Bondelaget frem sitt syn om at bondens inntekt er det viktigste tiltaket. Inntekta til bonden ligger fortsatt betydelig lavere i forhold gjennomsnittslønna i Norge.

- Bønder flest ønsker jo først og fremst å hente dette ut fra markedet. Men det blir svært vanskelig dersom tollvernet fjernes, slik FrP foreslår, sa Bjørke.

Representanter fra Fremskrittspartiet, Torgeir Trældal, Bente Thorsen, Bondelagets generalsekretær Per Skorge og leder Nils Bjørke, med Kjell Tore Wirum fra Frp til høyre.

Jordvern kan få fart på boligbygging
Vern av det lille vi har igjen av matjord er et annet tiltak. Bondelaget er derfor ikke sikre på hva Høyre mener når de ønsker å «balansere jordvernet mot samfunnets behov».

- Matjord er under press. Vi ser tilfeller hvor utbyggerne presser på for å få det omregulert til andre formål. De vil ikke bygge andre steder, så lenge det er mulig for en konkurrent å gjøre det samme. Med strengere jordvern hadde de brukt kreftene på å utvikle andre områder raskere, og fått fart på boligbyggingen, mener Bjørke.

Begrenset effekt av effektivisering
Bjørke viste også frem at til tross for stor effektivisering i jordbruket, er det en grense for hvor langt dette kan gå, på grunn av spredte jordarealer.

- En kan ikke effektivisere seg bort fra jorda.