- Veier i Norge bygges for framkommelighet. De bygges ikke for at det skal poppe opp næringsbygg og kjøpesentra langs de nye veiene overalt, sa Marit Arnstad under debattmøtet på Snåsa torsdag.

Se video:

Hun ble utfordret av møteleder John Arne Moen på hva som kan gjøres for å kompensere for arealer som går ut av drift når det bygges nye veier.

Arnstad sa at samferdsel står for 10 prosent av nedbygginga av dyrkajorda, og at areal som omdisponeres årlig er halvert siden 2005. I Nord-Trøndelag ble det på 90-tallet omdisponert 700-800 dekar, mens det i fjor ble brukt 180 dekar.

- I deler av Trøndelag er det nesten umulig å tenke seg at du skal kunne bygge veier uten å få en konflikt knyttet til dyrkamark, sa statsråden.

Men hun etterlyste endring på ett område:

- Ofte når det skal bygges store, nye veier, står du igjen med fire-fem trasevalg. Jeg skulle ønske at en i starten av den prosessen, hadde plukket vekk de mest kontroversielle og sagt at her bygges det ut for mye dyrkamark. Den traseen er så kontroversiell, at vi plukker vekk det trasevalget med en gang.

Arnstad mente det kunne ha spart dyrkamark, og samtidig redusert tida som brukes til planlegging.