Klare for å møte organisasjonene: Brita Skallerud, Nils T. Bjørke og Berit Hundåla, arkivfoto: Per Ole Ranberg.I Landbrukets Hus og i møtelokalene til Norges Bondelag vil organisasjonene møte forhandlingsutvalget i Bondelaget og flere av de ansatte i Norges Bondelag som jobber direkte med de kommende jordbruksforhandlingene.

Tirsdag 5. mars møter Norges Bondelag:

 • Gartnerforbundet,
 • Samdriftenes kontaktorgan
 • Kio
 • Hjorteavlslaget
 • Havreforeningen
 • Norske landbrukstjenester,
 • Hoff,
 • NHO mat og drikke/Norkorn
 • Birøkterlaget/Honningcentralen,
 • Landbrukets HMS-tjeneste,
 • Fiskå mølle,
 • Pelsdyravlslaget

Onsdag 6. mars er disse organisasjonene på plass i Landbrukets Hus:

 • KLF (Kjøttbransjen),
 • Norsk Matkultur,
 • Oikos,
 • Norsk Bufe,
 • Norsvin,
 • Fjørfelaget,
 • Bygdekvinnelaget
 • Tyr
 • Matmerk,
 • Geno,
 • NFK,
 • Norsk sau og geit

For Norsk landbruksrådgiving er datoen satt til 14. mars.