Illustrasjonsfoto: Jørgen Skaug.Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning over videregående skoles nivå. Planteproduksjon og driftsledelse på Hvam tilbys på deltid over to år (tilsvarende et års heltidsstudier). Studiet gir 60 fagskolepoeng og de som er ferdig utdannet får tittelen ”Agrotekniker planteproduksjon og driftsledelse”.

Mål for utdanningen er å kunne etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på planteproduksjon. Krav til opptak er bestått relevant utdanning fra naturbruksprogrammet i videregående skole, eller tilsvarende realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april.

Les mer om Planteproduksjon og driftsledelse

- Norges Bondelag hilser utdanningen velkommen, sier andre nestleder Brita Skallerud. - I Bondelaget har vi jobbet for å få flere fagskoletilbud innenfor landbruk helt siden Lov om fagskoleutdanning kom for ti år siden. Kompetanse er viktig og agronomutdanningen gir en god grunnutdanning, men mange i landbruket ønsker en praktisk videreutdanning og da er fagskole veien å gå.

Andre fagskoleutdanninger innen landbruk og tilknyttede fag:

Les mer på Bondelagets temaside Fagskole, universitet og høgskole.