I en artikkel om "Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett", beskriver Bondelagets juridiske fagsjef, advokat Ole Jacob Helmen to tilfeller, begge med utgangspunkt i at det er nr. tre i odelsrekken som overtar gården.

Odelsberettigede nr en og to har begge fra skrevet seg odelsrett. Seks måneder seinere vil den som overtok garden, selge i det åpne markedet. Eiendommen kan bli solgt til en med dårligere odelsrett eller til en uten odelsrett.

  1. Har nr. en og nr. to sin odelsrett i behold og dermed mulighet for å reise odelssøksmål mot kjøperen ? 
  2. Nr. en og to har ikke fraskrevet seg sin odelsrett ved salget til nr.tre, men har bare unnlatt å bruke denne innen 6 mndr-fristen. Har de fortsatt sin odelsrett i behold ved framtidig salg til andre ?

Svaret finner du i artikkelen "Fraskrivelse av odelsrett eller løsningsrett".

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.