Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.Program på Dørum gård


• Velkommen ved gårdbruker Einar Frogner

• Appell ved Hamarbiskop Solveig Fiske, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og Sidsel Børresen fra Naturvernforbundet

• Musikalske innslag ved Geirr Lystrup

• Så fremtiden! Frø-såing for hånd på rekke

Bevertning ved Vang Bygdekvinnelag


Vang Bygdekvinnelag engasjerer seg, og står for  maten på Dørum gård.

Hva er GMO


GMO er kort for genmodifisert organisme. De globale matgigantene bruker GMO til å få større kontroll over matkjeden. Dagens GMOer er usikre, unødvendige og uønsket. Nå har du mulighet til å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid i Norge!

Såfrøaksjoner i 2013


I år blir det arrangert såfrøaksjoner mot GMO på tre gårder på østlandet og i Bjørvika i Oslo. Her blir det variert program med både appeller, bevertning og levende musikk. Her er en oversikt over stedene med såfrøaksjon i år:

Søndag 12. mai, Ommang Søndre, Løten
Lørdag 25. mai, Dørum gård, Vang/Hamar
Søndag 26. mai, Alm Østre, Stange
Torsdag 6. juni, "Herligheten", Bjørvika Oslo

Forbrukere og bønder står sammen


Forbrukere og bønder står sammen i denne aksjonen som arrangeres av Nettverk for GMO-fri mat og fôr - La det gro uten GMO.

Det er fjerde året såfrøaksjoner blir arrangert i Norge. Nå foregår slike aksjoner i en rekke europeiske land. Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 bonde-, miljø og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge handel.

Les mer om GMO på Utviklingsfondets nettsider

Kilde: Bygdekvinnelaget