- Justeringene vil kort og godt innebære at bondens muligheter til  å ta ut avtalt pris i markedet blir redusert, slår Skorge fast.

Særtilskudd til konkurrentene

Endringene som Landbruks- og matdepartementet har foretatt,  berører følgende særtilskudd til Tines konkurrenter:

  • Rabattsatsen for andre meierier enn Tine blir økt med 2 øre til 27 øre pr liter
  • Satsen for særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene reduseres med 10 øre til 50 øre, mens volumgrensen øker med 20 mill. liter til 100 mill. liter. Det betyr at maksimalt distribusjonstilskudd øker fra 48 til 50 millioner kr.
  • Ekstra kapitalgodtgjørelse til Q-meieriene videreføres. Satsen var 29 øre pr liter i 2012.

Kraftfull subsidiering

I sum betyr dette at Q-meieriene mottar tilskudd tilsvarende 1,06 kr pr liter. Dette utgjør nærmere en tredjedel av foredlingskostnaden på drikkemelk og er en kraftfull subsidiering, sier Skorge. Det er også verd å merke seg at Q-meieriene er eid av storkonsernet Kavli og Synnøve Finden av Scandza hvor amerikansk storkapital ligger bak. Tine eies av små norske melkeprodusenter.

På bekostning av bonden

- Etter så mange år hadde vi forventet en reduksjon i særtilskuddene og ikke en økning. I realiteten skjer dette på bekostning av hva bonden får i lommeboka. Jeg kjenner ingen andre sektorer med like sterke tiltak i favør av enkeltaktører, sier Skorge. - Norges Bondelag ville primært redusere og sekundært ha et tak tilsvarende dagens nivå på de konkurransepolitiske tiltakene. I stedet vil tiltakene  øke fra 115 millioner kroner i 2011 til ca 170 millioner kroner i 2016. Vi hadde forventet et mer balansert resultat, sier generalsekretær Per Skorge.

Reduserer mulighetene for prisuttak

Kostnadene til særtilskuddene øker dermed fra ca 8 øre pr liter melk bonden leverer til ca 11 øre pr liter i 2016. Disse kostnadene som dekkes over prisutjevningsordningen, reduserer bondens mulighet for prisuttak tilsvarende. Dette fordi importkonkurransen setter klare begrensninger på prisnivået på melkeprodukter i Norge.

 

De konkurransepolitiske tiltakene er en del av prisutjevningsordningen for melk (PU). PU sikrer melkebønder over hele landet lik pris enten melka blir bruk til drikkmelk eller f.eks ost.  For å øke konkurransen i meierivaremarkedet besluttet Stortinget i 2007 å gi særlige tilskudd til Tines konkurrenter.

Her leser du hva Norges Bondelag mente om forslaget fra LMD

Statens Landbruksforvaltnings rapport om evaluering av konkurransepolitikken (2012)

LMDs justeringer i regelverk fro prisutjevningsordningen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Per Skorge, Mina Mjærum Johansen