Møtet finner sted i perioden 1000-1130.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått avtale med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har en ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på 10½ prosent i 2014, eller vel 31.000 kroner per årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjør. Noe av veksten kommer fra 1. juli i år.

Har du spørsmål eller kommentarer til jordbruksavtalen? Send det inn nå, så vil landbruks- og matministeren prøve å svare på flest mulig spørsmål 29. mai kl. 10.00-11.30.