Statssekretær Harald O. Buttedahl mottok oppropet fra bygdepolitisk nestleder Gunn Jorunn Sørum i NBU. Foto: NBU.Underskriftene ble ovverrakt Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med at staten la fram sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

Det var statssekretær Harald O. Buttedahl som mottok oppropet, og som hadde latt seg imponere over oppslutningen. 

- Hvordan har dere fått til dette på så kort tid, spurte han da han mottok permen med over 40 A4-sider.

- Stort engasjement

Statssekretæren lover å ta oppropet på alvor.

- Dette tyder på et stort engasjement, noe som ikke er uventet fra NBU sin side. NBU er opptatt av de samme tingene som oss. Det er veldig viktig med rekruttering av unge til en næring som vi vil skal bestå.

Her leser du oppropet fra NBU

Kilde: Norges Bygdeungdomslag