Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, flankert av nestlederne Berit Hundåla (til venstre) og Brita Skallerud kunne i dag annonsere at de er enige med staten i årets jordrbuksoppgjør.

- Dette kan skape en forsiktig optimisme blant bønder og en tro på at regjeringen mener alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser. Dette er en bedre avtale enn på mange år, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Avtalen legger til grunn en gjennomsnittlig inntektsøkning for bonden på 31.000 kroner pr. årsverk.

Ordentlig løft for korn og storfe

Norges Bondelag har fått gjennomslag for sine to hovedprioriteringer som er korn og storfe. Kornprisen øker med 20 øre pr kg for matkorn og 18 øre kg for fôrkorn. Kornbøndene som i dag har en gjennomsnittsinntekt per årsverk på om lag 120 000 kr får nå et løft på drøyt 50 000 kr i året. 

 - Dette løftet er avgjørende for å produsere norsk mel til bakevarer og norsk fôr til dyra våre. Regjeringen har forstått sammenhengen mellom økt matproduksjon og tetting av inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet, sier Nils T. Bjørke.

På storfe, som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi fått til et nytt kvalitetstilskudd som vil øke produksjonen og kvaliteten. Dette tilskuddet får bonden utbetalt direkte i forbindelse med slakteoppgjøret.

Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk:
Beregn utslag på ditt bruk

Gjennomslag på pris

I avtalen har Norges Bondelag fått gjennomslag for økte priser, men mindre på budsjettmidler. Dette gjør det vanskeligere å utjevne forskjellene mellom store og mindre bruk og de spesielle utfordringer knyttet til de norske geografiske forhold. Prisøkningene tilsvarer litt i overkant av 100 kroner per nordmann i året.

 - Dette er en viktig avtale for norsk matproduksjon og for norske bønder fordi en barriere er brutt. Vi trenger flere slike avtaler, avslutter Nils T. Bjørke

I grafen nedenfor kan du se hvordan bøndenes inntekt har utviklet seg i forhold til andre grupper i samfunnet de siste 13 årene.

Slik finansieres oppgjøret:

Endring i målpriser 580 mill. kr.
Endret bevilling over statsbudsjett 500 mill. kr.
Overførte midler fra 2012 50 mill. kr.
Endret verdi av jordbruksfradrag 140 mill. kr.
SUM ramme med inntektsvirkning i 2014 1270 mill. kr.

Kontaktpersoner:
Leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke: mobil 901 50 624
1. Nestleder i Norges Bondelag Berit Hundåla: mobil 481 23 789
2. Nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud: mobil 924 57 780
Kommunikasjonssjef Ragna Kronstad: mobil 934 97 425

Ramme - budsjett - målpris
Beregn utslag på ditt bruk
Endelig protokoll 2013 
Inntektsvekst jordbruksoppgjørene 2000 til 2013