Da faglaga i jordbruket la fram sitt krav 26. april, understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke at - Det er et balansert og jordnært krav. Det er dette som skal til for å snu trenden og få til en økt matproduksjonen, sa  Bjørke.  

Jordbrukets krav i årets forhadlinger er på ialt 1,97 milliarder kroner. - I dag tjener en gjennomsnittlig melkebonde 324 000 kroner per årsverk. For norske lønnstakere er gjennomsnittslønna 488 000 kroner. Om ikke bonden kan øke sine inntekter fra landbruket, vil enda færre gårder bli overdratt til neste generasjon. Gras– og beiteareal gror igjen og kornareal går ut av drift. Konsekvensen blir mindre norsk mat i butikken, sa Nils T. Bjørke under overrekkinga av kravet.

Jordbrukets organisasjoner vil etter all sansynlighet bruke to til tre dager for å finlese hva staten legger fram i dag, før de eventuelt gir uttrykk for at tilbudet er godt nok som grunnlag for forhandlinger. Blir det forhandlinger skal disse være avsluttet før 17. mai.

Presseinvitasjon (Landbruks- og matdepartementet) overlevering av tilbudet/pressekonferanse.

Kontaktperson i Norges Bondelag: kommunikasjonssjef Ragna Kronstad.

Pressekonferansen blir overført på Nett-TV fra LMDs sider