Valgkomitéen har ønsket å sette sammen en ledertrio med sammensatt kompetanse, sier nestleder i valgkomitéen Kåre Holand.

Kristian Ianssen som er innstilt som 1. nestleder,  har erfaring fra svinenæringen som leder av Norsvin og som svineprodusent.

 

- Hun har lederkompetanse fra Norsvin og dermed erfaring fra en landsomfattende organisasjon. Det betyr at hun kan se hele landet under ett og det er en viktig erfaring å ha med seg inn i toppledelsen av Norges Bondelag, sier Holand.

Ved at Berit Hundåla ikke stilte til gjenvalg mister man en representant for sauenæringen i forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget.

Valgkomitéen innstiller Teig Madsen fra Harstad i Troms som er styremedlem i Nortura som nytt styremedlem i Norges Bondelag. Han driver med sau og høns.

Nils T. Bjørke er igjen innstilt som leder.

- Det var ingen diskusjon om topplederen. Det er stor oppslutning om ham i organisasjonene og medlemmene utrykker at de er godt fornøyd med ham, sier Holand.

Brita Skallerud er av valgkomitéen innstilt som 2. nestleder.

- Brita Skallerud har god erfaring og har mange sterke sider.  Hun er blant annet veldig dyktig ut i media.

Ung kandidat inn

Valgkomitéen har innstilt melkebonden Arnstein Røyneberg fra Sola som nytt 1. varamedlem Han vil dermed stille fast til styremøtene.

- Vi har innstilt Arnstein Røyneberg fordi vi tror det er behov for yngre krefter inn i styret. Rogaland er et tungt fylke på landbruk og det er bra å få med en fast representant herfra også, sier Holand.  

I tillegg er Nina Kolltveit Sæter (Møre og Romsdal) innstilt som ny styrerepresentant fra Tine BA hvor hun sitter som nestleder.

Einar Froger (Hedmark) og Trine Hasvang Vaag (Nord-Trøndelag) som begge stilte til gjenvalg er innstilt som styremedlemmer videre.

Sier Kåre Holand, nestleder i valgkomiteen. Leder i valgnemda Arna Høyland er for tiden sykmeldt.

Det er årsmøtet i Norges Bondelag som velger styremedlemmer.

Les innstillingen her