Høyre mener de har bevis for at de vil føre en god politikk for det norske landbruket.

Tidligere i år skrev Norges Bondelag rapporten ”Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk”. Her regnet vi på hvilke konsekvenser det ville få for jordbruksnæringa dersom Høyre fikk gjennomslag for sin landbrukspolitikk. Høyres svar på dette var å få Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) til å lage gjøre en tilsvarende operasjonalisering. 

Mandag ble NILF-notatet sluppet til offentligheten, og basert på konklusjonene i dokumentet hevder Høyre nå at deres landbrukspolitikk vil gi:

  • Økt matproduksjon
  • Et landbruk over hele landet
  • Sterkere inntektsvekst for bøndene
  • To-tre ganger større bruk enn i dag

- Vi oppfatter at Høyre her bruker NILF til å bortforklare svakhetene i egen politikk.  Politikken blir ikke mer troverdig av den grunn, sier Bjørke.

ABC-NYHETER: Norsk geografi knuser Høyres håp for landbruket

NATIONEN: Store mjølkebruk kan tape 400.000 med Høgres landbrukspolitikk

Flere feil i notatet: Rentekostnader og distrikt

Allerede mandag uttalte Norges Bondelag seg svært skeptisk til at inntektene til bonden angivelig skal øke med lavere produktpris og vesentlig lavere tilskudd til bøndene. Siden da har bondelaget hatt mulighet til å gå enda dypere inn i materien, og vi har funnet flere feil i NILF-notatet.  Dette er de to vesentligste.

  • Rentekostnadene:  Notatet undervurderer kraftig rentekostnadene i landbruket de neste tolv årene.  Realrenten, totalkapitalen og avskrivningene blir satt alt for lavt i regnestykket. Ved å legge disse feilaktige forutsetningene til grunn, får partiet det til å se ut som om bonden øker inntekten sin. Derimot, dersom det legges riktige tall inn i regnestykket vil inntektene gå mot null for alle gårdsbrukene. 
  • Distriktsprofilen:  Høyre argumenterer til stadighet med at landbrukspolitikken ikke skal være et verktøy for å opprettholde bosetting, sysselsetting og verdiskaping i distriktene. I notatet legges det likevel til grunn at Høyre vil flytte flere penger fra melkeproduksjon i sentrale strøk til distriktene. Selv om dette legges inn i modellen vil ikke Høyres ideelle 60-kyrsbruk være lønnsomme i distrikts-Norge.  

- I hele vinter har Høyre snakket om å sentralisere virkemidlene, men nå legger de inn en distriktsprofil i beregningene sine. Jeg hadde forventet en ærligere kommunikasjon fra partiet,sier Bjørke.

-  Vi vet at flere Høyre-politikere ser verdien av norsk matproduksjon, og jeg håper ikke dette notatet skaper problemer for dem når partiet holder sitt landsmøte i helga.

- Høyres politikk tar ikke hensyn til hvordan Norge ser ut. Partiet har glemt at norsk matproduksjon skal skje på norske arealer og ikke danske eller dess like, avslutter Bjørke.

Kontaktperson: Nils T. Bjørke 901 50 624