I dag har det pågått interne drøftinger etter at man i helgen avsluttet prosedyre-gjenomgang hvor man ved å gå gjennom kravdokumentet og tilbudet utdypet ulike ståsted og klargjorde posisjoner.

I går kveld ble det og gjennomført et første formannsmøte hvor lederen i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlaget Merete Fururberg og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, deltok.

Det er nye møter utover ettermiddagen og kvelden.