Leder i Norges Bondelag , Nils T. Bjørke. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo

Norges Bondelag regnet ved årsskifte på hvilke konsekvenser FrPs landbrukspolitikk ville få for norsk matproduksjon. Utgangspunktet var blant annet partiets alternative statsbudsjett for 2013.

Konklusjonen var at FrPs-politikk vil brakklegge norsk landbruk. Det vil ikke være lønnsomhet for bønder i Norge, verken de som er store eller små, de som driver under de beste naturgitte forholdene eller mer marginale områder.

Konsekvensene er de samme

Fra FrPs landsmøte denne helga kan man få et inntrykk av at utgangpunktet har endret seg. Partiets ”nye linje” innebærer fortsatt å kutte landbruksoverføringene med 5-6 mrd. kroner, men nå ser FrP for seg at det kan gjøres over en periode på fire til seks år.

- Konsekvensene for norsk matproduksjon vil bli den samme. Dette vil bare bidra til å forlenge pinen. På lang sikt vil dette gjøre det umulig å produsere mat i Norge, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Norsk mat blir en sjeldenhet

Selv om FrP nå angivelig ønsker å redusere de årlige kuttene til landbruket, vil de fortsatt frata bøndene forhandlingsretten med staten, stimulere til industrilandbruk og fjerne importvernet av norske landbruksvarer.  

Den norske bonden skal konkurrere med internasjonal matindustri, og vil ikke lenger kunne bruke norske ressurser for å produsere norsk mat.

- Norge er et land med svært høye kostnader, og sammen med våre geografiske og klimatiske forutsetninger vil det være nærmest håpløst for den norske bonden å konkurrere med bønder i utlandet. Norge vil oversvømmes av importerte matvarer og norsk mat vil bli et sjeldent syn i butikkene, sier Bjørke. Han etterlyser en ærlighet på at denne politikken vil redusere norsk matproduksjon.

FrP nærmer seg Høyre?

Høyres Svein Flåtten sier til Nationen at FrPs ”nye linje” gjør det lettere å enes om et borgerlig landbrukssamarbeid.

- Høyre vil kutte 1,5 milliarder over åtte år. FrP vil kutte 5-6 milliarder på fire år. Det taler seg vel for seg, avslutter Bjørke.

Kontaktpersoner:

Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, tlf: 90150624

Ragna Kronstad, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, tlf: 93497425