- Både jordbruket og skogbruksnæringen har utfordringer med å opprettholde inntektsgrunnlaget, og de fleste er avhengige av tilleggsinntekter. En vindkraftutbygging gir stor aktivitet og mange oppdrag for lokalt næringsliv i byggeperioden. I driftsperioden gir den varige inntekter både til lokale bønder og til kommunen, skriver prosjektleder Terje Engvik i innlegget "Vindkraft gir rein energi og lokal verdiskaping". Dette får hele lokalsamfunnet nytte av gjennom økte skatteinntekter og større handlingsrom i kommunebudsjettet. I tillegg kan det gi nye utviklingsmuligheter for lokalt næringsliv, som kan omstille seg og tilby tjenester og leveranser til en ny energinæring.