Årsmøtet 2013 i Norges Bondelag finner sted i dagene 11.-14. juni i Loen i Sogn og Fjordane. Og der deltakerne tidligere har behandlet og vedtatt Bondelagets prinsipprogram for kommende fireårsperiode, er det nå et nytt næringspolitisk program som skal endelig vedtas.

Hovedprioriteringer

- Næringspolitisk program for Norges Bondelag tydeliggjør vår organisasjons langsiktige politikk. Her framgår våre hovedprioriteringer på avgjørende politikkområder for bonden som matprodusent, bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler. Næringspolitisk program legges til grunn for internt og eksternt arbeid i alle ledd av organisasjonen, heter det i innledningen til programmet som har fått tittelen "Veien videre for norsk matproduksjon." Programmet skal gjelde for perioden 2013-2016.

Innholdet

Programmet setter norsk matproduksjon i  internasjonal sammenheng, der det blir lagt vekt på behovet for økt mat og klimaendringene.

Videre er programmet delt opp i kapitlene:

  • samfunnsoppdraget,
  • bonden - matprodusent, bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler,
  • økte inntektsmuligheter og lønnsomhet,
  • bærekraftig arealbruk, råderett og eiendomsforvaltning,
  • attraktive bygder.

Her leser du forslaget til nytt næringspolitisk program for 2013-2016.