Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet felles pressekonferanse i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.

Tid og sted for pressekonferansen: Regjeringskvartalet, R4, Plenumssalen (inngang fra Møllergt/Pløensgate), onsdag 15. mai kl 15.00.

Siden fredag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sittet i forhandlinger med staten om hvordan rammevilkårene til jordbruket skal se ut det kommende året.

Partene er representert gjennom forhandlingsleder og lederen i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlaget Merete Fururberg på den ene siden og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, på den andre. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil også være til stede.

Interesserte kan ta kontakt med våre pressekontakter.

Se også på departementets hjemmeside.