Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Historisk gjennomføring av årsmøtet i Norges Bondelag

Onsdag 30.september ble årsmøtet i Norges Bondelag avholdt på høytidelig vis, digitalt.

Martin ved Gardsbakeriet Hæmstelt er årets Askeladd

Prisen går i år til en ung baker med rykende ferske og velsmakende ideer. Martin Trøndsal har snudd korona til sin fordel og fått til et unikt tilbud for glade sambygdinger.

Mottakskapasiteten for korn kan bli utfordrende

Det forventes pent vær til uka som er sterkt etterlengtet og kjærkomment for bøndene i Trøndelag. Stor treskekapasitet kan imidlertid utfordre kapasiteten til mottaka hvis det leveres mye rått korn.

Kortnebbgåsa er på vei

Store flokker med kortnebbgås kommer nå trekkende fra Svalbard. De mellomlander på jordene i Trøndelag for å beite på spillkorn i kornåkeren.

Krevende kornsesong og bruk av glyfosat til tvangsmodning

Årets kornproduksjon har bydd på store utfordringer for bønder i Trøndelag. Fredag denne uka var det befaring, med påfølgende orientering om utfordringene og mulige løsninger.

Klage på konsesjonsvedtak

Trøndelag Bondelag påklager vedtak, der Namdalen Træsliberi AS gis konsesjon på erverv av "Åsnes" i Namsos.

Tiltak for å berge avlingssituasjonen i Trøndelag

Fylkesmannens landbruksavdeling, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, Felleskjøpet og Trøndelag Bondelag har i fellesskap kommet fram til tiltak for den krevende avlingssituasjonen i Trøndelag etter mange tilbakemeldinger om mulig fôrmangel til vinteren.

Glyfosat til tvangsmodning av etterrenning er ulovlig

Det har rådet stor usikkerhet rundt årets avlinger, spesielt blant kornbønder, på grunn av en ustabil vekstsesong i Trøndelag, noe som har aktualisert bruken av glyfosat. NLR Trøndelag har kommet med faglig råd for tiden framover.

Erstatning ved klimabetinget produksjonssvikt

31.oktober er fristen for å søke om erstatning for klimabetingede skader i avlingen - kommunene oppfordrer til kontinuerlig rapportering.

Hver gang vi møtes - har vi det bra!

Trøndelag Bondelags nestleder Erlend Fiskum og styremedlem Annette Brede gjestet pizzakvelden til Snåsa Bondelag på Dravlandseteren i grått trøndervær, men heldigvis skremmer ikke dårlig vær trønderne hvor over 30 personer hadde tatt turen.

#komhit til Trøndelag

I sommer har bondelag over hele landet satt opp store hundrevis av bilderammer på steder med flott utsikt over jordbrukslandskapet eller andre produkter fra bonden. Besøk våre rammer i sommerferien, og del bildet ditt i sosiale medier med #komhit.

Stort avlingstap

Hjortens intense beitetrykk, etterlater seg hvert år et stort økonomisk tap, for bøndene som driver med grasbaserte produksjoner på Hitra – Vi har nådd tålegrensen!

Nye sesongarbeidere i år - økonomisk støtte til kurs

Trøndelag Bondelag har fått tildelt BIO-midler til opplæring av nye sesongarbeidere innenfor bær-, grønt- og potetproduksjon. Frosta Avløserlag har påtatt seg organisere arbeide for alle produsenter i Trøndelag

Glemte gleder?

Hvem har vel ikke drømt om en fløyelsmyk softis en varm sommerdag? Siklet til lukten av nystekte vafler med rømme og hjemmelaga syltetøy, eller spist seg forderva på rømmegraut og spekemat?

Rovdyrpakka: Dette betyr den for Trøndelag

Vi unngår både rovviltklagenemnd og sammenslåing av regioner.

Vellykket webinar

Nærmere 100 personer har den siste måneden deltatt på webinar, om alt fra bruken av min side, til dagsaktuelle tema som klima og rovdyr, i regi av Trøndelag Bondelag.

Framtidstro i landbruket

For åttende gang ble gårdbrukere og landbruksfolket rundt gårdbrukeren samlet til fagdag i Meldal. Folk kommer langveisfra for å få dette sosiale og faglige påfyllet, og lokallagsleder i Meldal Bondelag, Ola Bjørkøy meldte om ny deltagerrekord.

Bli kjent med årets lokallag 2019

Vi kommer tettere på de siste to lokallagene med tittelen årets lokallag 2019, i henholdsvis Nord - og Sør-Trøndelag Bondelag: Nærøysund og Hemne bondelag.

Staten og jordbruket enige om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. Trøndelag Bondelag er skuffet over resultatet, men glad det er skapt forutsigbarhet.

Jordbruksforhandlinger i en krevende unntakstilstand

Vi går i forhandlinger nå fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes, og det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover

Lunsj på døra

Hjemmekontor og digitalt Fylkesting er ingen hindring for at Trøndelag Bondelag gjennomfører sin årlige tradisjon med å servere lunsj til Fylkestinget i Trøndelag i april.

Risikoordning for grøntnæringa etablert

Landbruksministeren gikk tidlig ut og annonserte en risikoordning slik at grøntprodusentene kunne følge planlagt produksjonsplan for sommeren. Bra at noe kommer, men dette er ikke godt nok.

Staten tar kostnaden med beredskapsferge

Trøndelag Bondelag har jobbet for en bedre ordning på dekning av kostnader på veterinærreiser, og nå har dette gått i orden. Etter henvendelse fra Ytterøy Bondelag har Trøndelag Bondelag sendt saken videre til Norges Bondelag, og på bordet til landbruksminister Olaug Bollestad.

Nå er grønne (utdannings)valg viktigere enn noen gang!

I medieflommen om korona, smittehensyn og krisepakker finner vi en rød tråd. Eller er den grønn? Grunnleggende verdier og tanker om ei bærekraftig utvikling står på trappa – hvor vil vi etter dette?

Nærøysund og Hemne er Årets lokallag i 2019

Årets lokallag 2019, i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, har utmerket seg for sitt store engasjement.

Det jobbes fortsatt med mædi

Mattilsynet og privatpraktiserende veterinærer har snart gjennomført en stor kartleggingsjobb i forbindelse med sauesykdommen mædi, i norddelen av fylket, kun et 20-talls besetninger står igjen.

En tydelig klimaplan

- Vi skal bygge opp - ikke ned - norsk matproduksjon, og vi er derfor en del av løsninga på klimasituasjonen.

ELEKTRONISK: Årsmøte Trøndelag Bondelag 2020

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 2020 avholdes elektronisk 2.april.

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Bonde-TV på mandag: Dagros overtar alle kanaler

Det blir kalv, kvige, ku og stut i alle kanaler på mandag, når storfebønder fra hele landet sender på Bondelagets Facebookside og Instagramkonto fra morgen til kveld.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Kjære alle foreldre: La barna bli framtidas grønne helter!

Naturbruk er en bærekraftig studieretning for framtida, den bygger kreativitet og innovasjon, og er ei viktig utdanning for miljøbevisst ungdom!

Vi må profesjonalisere vår kommunikasjon

Innspillsmøte foran jordbruksforhandlingene 2020, med fag- og samvirkeorganisasjonene i Trøndelag gjennomført, med sterke fornemmelser om to ting: økte målpriser og styrket samvirke.

Fordi matproduksjon er framtida

Historien om lønnsforhandlingene som lot seg styre av været.

Pyroeffekter på Skjetlein vgs!!

Etter vinterferien braker det løs med et forskningsprosjekt hvor fem elever, Sintef, NTNU, laboratorium i Tyskland og en hjemmesnekra biokull-reaktor er involvert. Skjetleins forskerelever skal være med å redde verden – litt.

Vi er sammen for dyra

Husdyraktører i Midt-Norge jobber fortsatt tett med Mattilsynet, region Midt, i nettverket Sammen for dyra.

Møte for svinenæringa i Trøndelag

Trøndergris til riktig pris- Hvordan kommer næringa seg dit på samla vis?

Vi vil ha innspill

Utkast til nytt næringspolitisk program for perioden 2020-2024 er lagt ut på høring, vi vil ha innspill fra lokallagene.

Lars Petter Bartnes tar ikke gjenvalg i Norges Bondelag

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet i juni.

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Det første styret i Trøndelag Bondelag

Det aller første styret i Trøndelag Bondelag er valgt, og blir operativt fra 1.januar 2020

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere