På grunn av koronautbruddet og smittesituasjonen valgte Trøndelag Bondelag å avlyse det planlagte årsmøtet 16.mars.
Styret i Trøndelag Bondelag har derfor valgt å gjennomføre årsmøtesakene elektronisk over Questback, slik som Rogaland gjorde.

Vi mister årsmøtet som et organisatorisk høydepunkt og møteplass, men håper likevel at vi kan få gjennomført beslutninger og vedtak som er viktig for medlemsdemokratiet og videre drift av fylkeslaget.

Gjennomføres elektronisk - ikke via skype

Questback for årsmøtesakene gjennomføres torsdag 2.april mellom kl 09.00 til kl 12.00.

Det vil gjennomføres prøvevalg onsdag 1.april kl 1000-1200.


Årsmøtepapirene legges ut her fortløpende etter hvert som de er klare:

INVITASJON

PROGRAM

SAKSLISTE

SAK 7/20 INNKOMNE SAKER

SAK 8A/20 ÅRSMELDING 2019 NORD-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 8B/20 ÅRSMELDING 2019 SØR-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 9/20 STRATEGI OG ARBEIDSPLAN 2020-2024

SAK 10/20 INNSPILL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2020- ORIENTERING

SAK 11/20 HØRING NÆRINGSPOLITISK PROGRAM- ORIENTERING

SAK 12A/20 REGNSKAP 2019 NORD-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 12B/20 REGNSKAP 2019 SØR-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 13/20 BUDSJETT

SAK 14A/20 ÅRETS LOKALLAG I NORD-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 14B/20 ÅRETS LOKALLAG I SØR-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 15/20 VALGNEMNDAS INNSTILLING- UTSENDINGER OG VARAUTSENDINGER TIL ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG

SAK 17/20 ÅRSMØTEUTTALELSE