Hele verden er nå inne i en utfordrende situasjon når det gjelder forsyning av livsnødvendige varer. Dette gjelder også i vårt eget land, i vårt eget fylke og hver enkelt kommune. Medisinsk utstyr og alminnelig smittevernutstyr er mangelvare og vi ser bedrifter omstiller seg til å produsere hva som etterspørs. Det viser evne til å gjøre hva som er mulig for å sikre hverdagen for oss alle.  

Variasjon gjennom året

I landbruket har vi en situasjon hvor arbeidskraftbehovet varierer fra årstid til årstid, det er forskjell mellom produksjoner og det er forskjell mellom distrikta. Dette arbeidskraftbehovet har fram til nå i stor grad blitt dekket av utenlandske og norsk sesongarbeidere. Nå er landbruket avskåret for bruk av utenlandsk arbeidskraft i det omfang som vi trenger for å produsere de type og kvalitet på produkter som vi som forbrukere vil ha. I tillegg er en del produksjoner særdeles sårbar for tilstedeværelse 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, som gjør det nødvendig å ha ekstrahjelp noen uker for eksempel under lammingen.

Vi vet at det finnes ledig arbeidskraft rundt i hele landet nå. Vi vet at det finnes folk rundt i det langstrakte land som ønsker å gjøre en meningsfylt arbeidsoppgave når arbeidsplassen eller skolen er nedstengt for en periode. Vi vet at det finnes kompetanse som kan være uhyre nyttig å få tak i for de produksjoner som trenger fagfolk eller folk med erfaring i denne jobben.  Vår jobb er å legge til rette for at de med lyst og evne til å jobbe noen dager med matproduksjon finner de som har behov for denne arbeidskrafte. Og omvendt; sørge for at behovet for arbeidskraft dekkes gjennom gode formidlingskanaler.

Meld din arbeidskraft

Både innmelding om ledig arbeidskapasitet og behov for arbeidshjelp kan meldes inn her: 

Norske Landbrukstjenester

NAV / Arbeidsplassen

Det er også viktig at de lokale Bondelaga og organisasjoner oppfordrer folk med landbruksfaglig bakgrunn eller erfaring, og som har tilgjengelig arbeidskapasitet, om å melde hvis de kan bidra.

Smittebegrensning er et felles ansvar, likeså å bidra til å minske konsekvensene av denne pandemien.