Svært mange husdyrbrukere opplever hvert år at en får erstattet lang færre dyr en omsøkt. Faglaga har i flere år tatt opp dette med både Fylkesmannen og med Miljødirektoratet uten at vi har sett noen vesentlig endring. Derfor har nå faglaga i fellesskap laget denne veilederen. 
Veilederen gir søkeren en trinnvis veiledning i søknadsskjema og gir tips om hva som er viktig å ta med av dokumsntasjon og beskrivelse for å sikre en best mulig behandling av søknaden.

Veileder