Storsalen i Meldal Samfunnshus ble raskt fylt opp denne onsdagen i januar. Arrangørene bak er Landbrukssenteret Midt, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Norsk Landbruksrådgivning og det lokale bondelaget. Orkla Sparebank og Sparebank 1 Midt-Norge er trofaste sponsorer, så den tradisjonelle soddsupa var sikra til lunsj. Klima og bærekraft var dagens overskrifter. Møteleder Harald Lein fra NLR påpekte at bondens hverdag blir ny, utfordrende og spennende – i dag skal vi sjå inn i framtida, og vi skal sjå lyset i enden av tunellen!

Vi har et klima i endring. Vi har internasjonale matsystemer i endring. Vi har teknologi i rask utvikling. Kostholdet vårt er i endring – vi har kunstig kjøtt i vill vekst og veganske trender. Vi har økt fokus på at dyra har det bra og vi har endringer i rammebetingelser for norsk melk- og kjøttproduksjon. – Det er ikke enkelt å være bonde, men dere ser oppegående ut! Dere er med på utviklinga og er løsningsorienterte. Vi skal finne løsninger – sammen! Møtelederen snakket til en lydhør og interessert forsamling.

Møteleder Harald Lein, daglig leder i NLR Trøndelag,  styreleder i TINE, Marit Haugen og leder i Meldal Bondelag, Ola Bjørkøy.

På programmet var styreleder i TINE, Marit Haugen, professor ved NMBU, Odd Magne Harstad og nytilsatt rådgiver på presisjonslandbruk i NLR, Truls Olve T Hansen. Vi merker oss spesielt sistnevnte. Et godt eksempel på et klokt hode som er rekruttert inn i landbruket fra «boligfelt». Hans store interesse var traktorer. Så han gikk på Skjetlein vgs og kunne skryte av godt miljø og at han lærte mye der. Veien videre var Blæstad og tilslutt NMBU hvor han tok mastergrad i jordstruktur. Underveis har han jobbet på mange gårder rundt om i landet. Og nå er Truls Olve en stor ressurs for NLR og presisjonslandbruket.

Marit Haugen, styreleder i TINE, var kjempeglad for å være ute blant gode kolleger. Hun er opptatt av å bygge stolthet til TINE, og med filmene til TINE som går rett i hjerterota så skjønner vi hva hun vil og snakker om. Bærebjelken i norsk melkeproduksjon er det som ligger i dalene jeg ser fra fjøsdøra mi, og fjøsdøra di. Gårdene, skolen, butikken som ligger nederst i dalen. Uten gårdene så hadde ikke skolen og butikken vært der. Glem aldri at med melkesamvirket TINE så blir melka hentet på gårder i hele landet, i alle daler og alle får lik pris for melka. - Utenlandske journalister jeg hadde på besøk trodde ikke sine egne ører da jeg fortalte det, sier hun. Og forsamlinga nikket.

En annen ting som er viktig å huske er at vi kan ikke ta en større rolle enn det vi kan selge ut i markedet. - Konkurransen er ikke et kretsmesterskap, det er et verdensmesterskap! Et eksempel hun dro fram er blåmuggosten Selbu Blå som produseres på TINE-meieriet i Selbu. Den ligger side om side med Arlas blåmuggost Blue Castello i butikkhyllene. Svenske Arla som etablerer store meierianlegg i midt-østen med tanke på det afrikanske markedet. I Norge har Selbu Blå ¼ av markedet, Blue Castello ¾. Det sier seg selv at TINE må stå på for å utnytte kapasiteten i anleggene de har og stå på for å utvikle nye og gamle produkter. Internasjonal satsing har TINE hatt i mange år. Husk at vi har eid et meieri i USA i 20 år og leverer produkter til 30000 butikker i USA.

Norge har friske dyr og dyktige produsenter, nærhet til forskere og rådgivere, et særdeles lavt antibiotika-forbruk. TINE har satt dyrevelferd høyt på agendaen og tatt klimautfordringene på alvor. - Vi må bidra, selv om vi helst vil brøle at det ikke er vår skyld, sier Marit og drar fram klimakalkulatoren, KuKraft på tanken og det nye, energieffektive meieriet som nettopp ble åpnet i Bergen som gode eksempler på tiltak TINE er i gang med.

Odd Magne Harstad ga innblikk i landbruk og klima, og hvordan og hvorfor en skal tenke på klima i landbruket. Harstad ga oss en oversikt over konsekvenser for landbruket i rapporten "EAT Lancet, og hvem som har stor påvirkningskraft og hvor viktig det er å sette seg i førersetet. Skal vi f.eks gå over til et mer vegansk kosthold, så må vi eta mye graut og flatbrød av bygg og havre her i Norge. Harstad var innom melk og kjøtt fra ku og hvordan produksjon og antall dyr påvirker tallet for klimautslipp. Ja, det var så mye informasjon og mangt å tenke på, så det tok tid før "journalisten" fikk dette på trykk. I mellomtida har vi fått både Landbrukets Klimaplan og verden er korona-situasjon å håndtere. Og nettopp på grunn av det siste, så var det greit å finne tilbake til gamle notater og vise til et flott arrangement fra tida tidligere i år da vi faktisk kunne møtes.

Stor framtidstro for landbruket, og elever fra VG3 landbruk på Skjetlein vgs deltok på fagdagen:-)

Kenneth Jamtseter fra Lønset Bondelag i Oppdal deltok også, og han var kjempefornøyd med måten Marit Haugen presenterte landbrukssamvirke og hvorfor akkurat landbrukssamvirke-organisasjonene er viktig for landbruk i hele landet vårt. Kenneth er på eget bilde, fordi "journalisten" ikke visste at også han var der. Heldigvis er han så engasjert at han fortalte det selv og sendte et bildet på oppfordring;-)