Fra og med tirsdag 17.mars er alle ansatte på Trøndelagskontoret, sammen med ansatte i Norges Bondelag, pålagt å jobbe fra hjemmekontor.

Dette er et tiltak i, tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet, som skal bidra til å hindre uviklingen av smitte, og verne om risikogruppene.

Kan kontaktes som vanlig

Vil vil som vanlig være tilgjengelig for henvendelser på mail og via telefon.

Mail: trondelag@bondelaget.no
Tlf: 73 84 24 90

Vi oppfordrer alle til å følge nøie med på rådene fra Folkehelseinstituttet, om å holde seg hjemme så langt det lar seg gjøre, ta vare på hverandre og vise solidaritet.

Følg også med på hovedsidene til Norges Bondelag, for jevnlige oppdateringer.