Samtlige skog- og landbruksaktører ved Landbruksklynga var representert i foajéen for å møte Olaug Bollestad ved InnoCamp i går. En halv dag viet til åpningen av Landbruksdirektoratet innebar inkludering av og orientering om det grønne næringsmiljøet som sitter samlet på Steinkjer.

Leder for Trøndelag Bondelag, Kari Åker, framsnakket både lokal og regional betydning av ei næring med nærhet til hverandre og korte avstander.

– Framtida er samarbeid og tverrfaglig tilnærming til felles utfordringer. Da er det viktig at vi kjenner lagspillerne våre og trår opp stien sammen. Det reelle utbyttet kommer først når vi finner metodikk for samhandling, og her skal Trøndelag ta en tydelig rolle. Sånn sett er InnoCamp en viktig hotspot for utvikling, og det er rett og slett gull å være samlet under samme tak, uttrykker Kari Åker.

Rekruttering på agendaen

Prosjektleder for rekrutteringsprosjektet Erica Hogstad Fjæran

Fra landbruk gikk runden fra Nord Universitet og 4H, til NLR, NIBIO og rekrutteringsprosjektet hos Trøndelag Bondelag. Prosjektleder Erica Hogstad Fjæran satte fingeren på viktig tematikk som angår hele den grønne næringa

– Innad i landbruket vet vi at det foregår mye spennende forskning og utvikling. Kunsten er derimot å formidle dette utad til ungdommer, og å synliggjøre mulighetene som bioøkonomien representerer i Trøndelag. God kommunikasjon og tydelige budskap kan bidra til å trekke paralleller mellom ungdommers interesser og verdier, og kompetansebehovet vårt i framtida. Rekrutteringsprosjektet jobber med nettopp dette, i tillegg til å styrke samarbeidet om rekruttering mellom utdanningsinstitusjonene og næringa. For ungdom som vil redde verden må det bli et soleklart alternativ å velge grønn karrierevei i framtida!