Påklager vedtak

Trøndelag Bondelag påklager vedtak av 27.august 2020, der Namdalen Træsliberi AS gis konsesjon på erverv av gnr.152 bnr.1 "Åsnes" i Namsos.

Du kan lese klagen Trøndelag Bondelag sendte Namsos kommune 04.09.2020.

Viktig prinsippsak

Trøndelag Bondelag mener det er viktig å vise hvorfor konsesjonsloven finnes. Vi er opptatt av at bonden selv eier og bor i nær tilknytenting til jorda han eller hun driver. Kjøp av jorda skal kunne finansieres med inntektene fra gården.

For å kunne ha et levedyktig landbruk i Norge, er det vesentlig at landbrukseiendommer blir bukt til produksjon av mat. Konsesjonsloven gir føringer for kjøp og salg av landbrukseiendommer, og bondens mulighet til å selv eie de ressursene han eller hun lever av.