Nærøysund og Hemne Bondelag tips til rekruttering
- Synlighet i media. Si meningen og stå for den!
- Still opp for medlemmene: vær der som samtalepartner, inviter inn og inkluder
- Fortell om fordelene: Agroavtalen, jordbruksoppgjøret, møteplassen, felleskapet
- Fortell de gode historiene

Vanligvis ville utdelingen av prisen årets lokallag foregått på årsmøtet i april, en aldri så liten pandemi hindret oss fra å gjennomføre dette på normalt vis. Lokallagslederne i Nærøysund, Anita Marø, og Hemne Bondelag, Arne Ivar Ness, har tatt seg tid i en travel våronn til en digital prat om sine lokallag.

Styrke i fellesskapet

Begge disse lokallagene har det til felles (foruten tittelen årets lokallag 2019) at de nylig valgte å slå seg sammen, med geografisk nærliggende lokallag.

Lagene består i dag av henholdsvis 230 (Nærøysund) og 203 (Hemne) medlemmer, og antallet øker litt for hvert år.

Vikna og Nærøy Bondelag ble høsten 2019 til Nærøysund, og tok navnet til den nye kommunen, og besto fra før av Gravvik, Kolvereid og Foldereid Bondelag. Hemne har vært i en litt lengre sammenslåingsprosess og det nyeste tilskuddet til sistnevnte var Halsa Bondelag. Før den tid var det Heim Bondelag og Vinje (et tiår tilbake) som dannet grunnlaget for Hemne Bondelag. Arne Ivar kan også fortelle at medlemmer fra det nå nedlagte Snillfjord Landbrukslag, ble flyttet over til Hemne.

Geografisk er Hemne Bondelag plassert i nye Heim kommune, nokså langt Sør-Vest i Trøndelag fylke, beskyttet av Hitra på vestsiden. Nærøysund Bondelag er en av de nordligste lokallagene i fylket og ligger i den nyopprettede kystkommunen Nærøysund.

Viktig møteplass

Lokallaget som «konsept» bidrar til å skape møteplasser, både rent fysisk, men også som et rom for dialog, hvor flere generasjoner, ulike produksjoner og interesser kan diskutere fritt.

- Diskusjonen går lett når vi har medlemsmøter, i følge Arne Ivar.

Lokallagene er attraktive fordi de blant annet er synlige i lokalmiljøet. Dette bidrar til rekruttering til lokallaget, men også næringa for øvrig.

Lokallagsleder Anita Marø sammen med medlemmer i Nærøysund. -Styremedlemmer er flinke til å følge opp nye gårdbrukere i kommunen, legger Anita til. 

Det later også til at begge lokallag er svært dyktige til å bistå under krevende situasjoner, viktige livshendelser eller tragedier, i tillegg til å være en samtalepartner i det daglige.

Lang tradisjon

Begge lokallagene har dessuten nært kjennskap til det å drive landbruk langs kysten av Norge, som til tider kan være utfordrende, men også muliggjørende.

I Nærøysund har man dyrket jordene langs kystlinja og drevet fiske i tillegg, siden tidenes morgen. Anita forklarer at organisasjonen «Ny jord» nydyrket de første gårdene i Bjørndalen i Nærøy så tidlig som 1912, og at dette var et ledd i å dempe utvandringen til Amerika. Nærøy Bondelag hadde i 1912 vært i drift i nesten 50 år, og har eksistert fram til sammenslåingen med Vikna sist høst.

I Heim og hjemtraktene til Hemne Bondelag har landbruk i form av engareal vært spesielt viktig. Størsteparten av dette arealet brukes til sau og storfe, og den gamle Hemne kommune, er en av de kommunene i fylket som har økt mest prosentvis, i melkeproduksjon.

De siste årene har det vært et større generasjonsskifte i Heim kommune, og nye bønder har kommet til.

- Jeg vil berømme de yngre bøndene for å være fremoverlent og flinke, noe som bidrar til optimisme og ei tru på framtida. Dette er viktig i ei bygd der landbruket er så stor del av næringslivet. 

Hemne Bondelag lager pannekaker til kommende generasjon bønder. Foto: Hemne Bondelag.

Året som gikk

Det kan jo være vanskelig å peke på en spesifikk ting som det beste minne, men Nærøysund er stolte over å ha videreført tradisjonen med SOPIN-matfestival.

- 100 stykker tilstede på seminar for bønder, med eliten av styreledere i Norsk landbruk, det er imponerende! Påpeker Anita.

Lokallaget er også glade for å ha fått til en ordning der alle 1.klassinger i kommunen har vært på gårdsbesøk en hel dag, i løpet av våren.

Hemne Bondelag har vært tydelig i saker som angår hjorteviltproblematikk, og behjelpelig med å finne løsninger som tar hensyn til alle parter. De deltar hvert år på yrkesmesse, og arrangerer brannverndag. Kanskje av aller størst betydning har innsatsen til de tillitsvalgte vært, og medlemmenes evne til å møte opp på arrangement, noe som gjør det gøy og meningsfullt å drive et lokallag.

- Det er veldig inspirerende å bli kåret til årets lokallag! Sier Arne Ivar mens han takker alle de som er og har vært med i styret mens han har vært leder, for jobben de har gjort.

- Det hjelper ikke hva lederen gjør hvis ikke resten av styret er med. Dere er gull verdt!