Viktig milepæl

Landbrukets klimaplan ble vedtatt i et representantskapsmøte i Norges Bondelag. Det er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa som ble inngått i juni 2019.  Planen vil bli fulgt opp årlig av næringen. Overleveringen av klimaplanen ble sendt direkte. 

-Vi stiller oss bak Landbrukets klimaplan, den er tydelig og klar: Norsk landbruk er en del av løsninga på klimaproblemet, sier lederen i Trøndelag Bondelag, Kari Åker.

Vi har allerede forpliktet oss til å kutte 5 millioner CO2-ekvivalenter de neste ti årene gjennom klimaavtalen mellom landbruket og Regjeringen. Nå tar vi grep og har hånda på rattet for å utvikle næringen vår til å være mer klimavennlig og bærekraftig i fremtida.

- Det er viktig for oss at vi er en del av løsninga, for vi har ikke bare forpliktet oss til å kutte utslipp, vi skal bidra til å øke karbonlagringa!Fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker

Stort forskningsmiljø i Trøndelag

Vi vet allerede mye om hvordan vi skal gjøre dette, men her vil vi alltid ha behov for mer kunnskap. Derfor må vi stimulere til mer forskning som gir oss de beste forutsetningene for å lykkes med klimaarbeidet, her er vi avhengig av godt samarbeid med forskningsmiljøet i Trøndelag.