Klimakalkulatoren er unik i at den bruker bondens egne data, og beregner et detaljert klimaavtrykk fra gården. I første omgang blir kalkulatoren tilgjengelig for bønder som driver med melkeku, korn og gris.

Hva er klimakalkulatoren?

Leder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker har sammen med nestleder, Erlend Fiskum, prøvd å svare på noen essensielle spørsmål om hva og hvorfor alle bør ta i bruk klimakalkulatoren.

Klimakalkulatoren er næringas eget verktøy, og en viktig del av Landbrukets Klimaplan

Les også Klimakalkulatoren lanseres i dag: Viktig steg i bondens klimajobb