Bondelaget er opptatt av å bruke hele landet, og nettop det gjør vi i år, ved å gjennomføre årsmøtet ute i de ulike fylkeslagene. For aller første gang ble årsmøtet gjennomført digitalt, og i september, den for mange beste høstingstida på året.

Samlet i Trøndelag

Delegatene fra Trøndelag ble sammen med gjester samlet på Scandic Hell Hotell i Stjørdal.

God stemning, og god mat! Digitalt årsmøte gjør det også mulig å delta fra hjemmekontor, som øverst til Høyre, hos Laila Iren Veie i Ørland.

Digital avstemning

Alle valg/avstemmninger ble foretatt via digitale kanaler, på en trygg og sikker måte. 
Nytt Næringspolitisk Program ble vedtatt og alle forslagene til Trøndelag Bondelag gikk gjennom.

Valgnemndas innstilling på styret i Norges Bondelag ble vedtatt, og Lars Petter Bartnes fortsetter som leder for Norges Bondelag.
Audhild Slapgård, tidligere leder for Nord-Trøndelag Bondelag ble valgt som styremedlem for 2 år.
Karl Fredrik Okkenhaug ble valgt som varaordfører for Norges Bondelag.

Fylkesleder Kari Åker på talerstolen, under gjennomgang av Næringspolitisk Program

Leders tale

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes uttrykker at han er glad for at det ble debatt i etterkant av jordbruksforhandlingene 2020. Annerledesåret.

Vi har nå et samfunn med økt forståelse for bruken av og produksjonen av norsk mat. Noe vi tar med oss inn i jordbruksforhandlingene 2021. 

Viktige momenter fra talen: 
- Familiegårdsbruket
- Konsesjonsregelverket
- Arbeidskraft og attraktivitet i næringa, vi må ta vare på våre ansatte
- Utamark og beiteressurser
- Klimasituasjonen
- Betydningen av lokallagene
- HMS
- Alle ledd i verdikjeden er betydningsfull og relevant

Vi har en orgnasisasjon med trøkk!