ROT - læring om grønn næring
ROT skal synliggjøre sammenhenger mellom personlige interesser og verdier, grønne studiemuligheter og grønne karriereveier.
ROT skaper samspill mellom kompetansemål i fagplaner i ungdomsskolen og framtidige kunnskapsbehov i grønt næringsliv.
ROT er en aktiv og pedagogisk læringsarena for ungdommer (og voksne) med interesse for dyr, natur, matproduksjon, klima og bærekraftig ressursbruk.

Som del av et samarbeid med Mære landbruksskole og ØVLI-prosjektet (Steinkjer/Snåsa/Inderøy kommuner) er Bondelagets rekrutteringsprosjekt involvert i et aktivt og pedagogisk tiltak som forener ungdomsskoler og grønt næringsliv.

ROT er et grønt kunnskaps- og karrierearrangement for ungdommer og skoleansatte, men også for foreldre, familie og andre nysgjerrige. ROT skal tilby læring om grønn næring og være et opplevelsesrikt møtested i kontaktpunktet mellom interesse, kunnskap og muligheter, jubler arrangørgruppa.

Vårt mål er å legge til rette for framtidas grønne helter!

Rekruttering til verdiskapende næring

Grønn næring er en mangfoldig sektor som dekker både primær- og sekundærnæring (matproduksjon/skogdrift og foredling). I tillegg kommer alle bedriftene og aktørene som er avhengige av vare- og tjenesteflyten som er knyttet til disse næringene.  Sammen utgjør disse Norges største fastlandsnæring som trenger nye, kloke hoder i framtida.

I anledning ROT har arrangørene avholdt workshop for grønne næringsaktører som ønsker å være deltakere og utstillere ved arrangementet. Erica Hogstad Fjæran er prosjektleder hos Trøndelag Bondelag for «Rekruttering til grønn næring». Hun skryter hemningsløst av ROT og idémyldringen som foregikk på verkstedet:

Vi ønsket å skape engasjement i næringa for rekrutteringssamarbeid, og da må man inkludere folk i en tidlig fase. Vi dro til skikkelig i workshopen, og det har ikke manglet på positive tilbakemeldinger!

Ordførerhilsen fra Anne Berit Lein (Steinkjer), studentintervju, veiledning fra Ungt Entreprenørskap og inspirasjonsinnlegg fra Klaus Sonstad - alt bidro til mange gode innspill om hvordan vi best mulig kan skape lærerike aktiviteter mellom elever, skoleansatte og grønn næring! 

 

 

ROT workshop ble holdt på InnoCamps lokaler på Steinkjer, og hadde bred deltakelse fra blant andre Tine, Nortura, Norsk Kylling, naturbruksskolene, skognæringa, Nord universitet, Fylkesmannen, lokale Bondelag, Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Sparebanken, NIBIO og flere interesserte næringsaktører.

Workshopen ble også dekket av media med viktige budskap om rekruttering og jobben mot stigmatisering og myter knyttet til landbruket.

 

ROT skal slå røtter!

ROT skulle egentlig avholdes i Steinkjerhallen i oktober, men det ble umulig å samle ungdomsskoleelever fra tre kommuner og samtidig overholde smittevernhensyn. Arrangementet er flyttet til 2021, og prosjektgruppa jobber nå med muligheten for midlertidige digitale løsninger.

Steinkjer er tenkt som pilotsted for det aller første ROT-arrangementet. Etter en innlæringsfase med tilpasninger og tilbakemeldinger håper prosjektgruppa at flere regioner ønsker å kopiere arrangementet der de holder til.

Dette er et løft for hele næringa. Vi skal synliggjøre alt det fantastiske som foregår, men også skape en viktig forbindelse mellom elevenes læring i skolen og det framtidige kompetansebehovet i grønn næring. Det krever samarbeid, og det skal vi få til!

 

Ta kontakt!

Dersom du er nysgjerrig på ROT, ønsker mer info eller vil være utstiller – ta kontakt med arrangørgruppa:

Gunn Bratberg (Mære landbruksskole) gunbr@trondelagfylke.no
Erica Hogstad Fjæran (Trøndelag Bondelag) erica.hogstad.fjaran@bondelaget.no
Martin Bartnes (ØVLI-prosjektet) martin.bartnes@steinkjer.kommune.no