I en tid med mye usikkerhet og forbud mot fysiske møter, hvor digitale hjelpemidler har vært helt essensielt, så vi oss nødt til å finne nye måter å nå ut til våre medlemmer på. Vi gjorde et forsøk og satsa på webinar - og det ble stor suksess!

Fem dagsaktuelle tema

Siden april 2020, har vi gjennomført fem lunsjwebinarer, hvor lokale tillitsvalgte har fått tilbud om å delta. Webinarene har tatt for seg en generell gjennomgang av Bondelagets nettside, hvordan man bruker Min Side, Landbrukets klimaplan med Elisabeth Sæther, kort gjennomgang av Jordbruksforhandlingene med Lars Petter Bartnes, informasjon om prosjekter i Trøndelag/Nasjonalt med våre to ansatte Erica Hogstad Fjæran (Rekrutteringsprosjektet) og Ove Martin Gundersen (Gåseprosjektet) og status for rovdyrsituasjonen i Trøndelag med Leif Hjulstad og advokat Karoline Hustad, opptak med sistnevnte kan sees lengre ned på denne siden. 

Vellykket satsing - nytt tilbud til høsten

Tilbakemeldingne har vært utelukkende positive, så gode at vi ønsker å fortsette med dette som et tilbud igjen til høsten. Vi ønsker oss gjerne innspill på tema som det er behov for opplæring på eller behov for informasjon om. 

Inntill nå har det vært kun tillitsvalgte som har fått tilbudet, og dette henger sammen med kapasitet i nettløsningen, som har vært skype. Flere har uttrykkt at dette er noe de kunne tenke seg å delta på, som medlem. Det er vi glade for, og jobber med å finne løsninger på dette.

Opptak fra webinar om rovdyrsituasjonen

Leif Hjulstad, Rådgiver i Trøndelag Bondelag

 

Karoline A. Hustad, advokat i Norges Bondelag.