Nå er tiden inne for å sjekke eller oppdatere kjernejournalen din på helsenorge.no om at du har ansvar for dyr.

Dette kan du gjøre ved å følge disse trinnene:

1. logge inn med BankID (brikke eller sms) på Helsenorge sine sider. 

2. Gå inn via «Dine registreringer».

3. Opprett et felt til for nærmeste pårørende nå du har lagt inn info om nærmeste pårørende.

4. I feltet for navn skriver du nå, eksempel: Jeg har gård med storfe og sau – ta kontakt med.

5. I feltet relasjon skriver du inn navnet til den som kan kontaktes for å ta hånd om dyrene. F.eks avløserlaget ditt. Bruk da kontaktinfo til avløserlaget i de neste feltene for adresse og telefon.

Kontakt oss direkte

Vi oppfordret til å ta kontakt med oss i Trøndelag direkte, dersom du har spørsmål. Det er for tiden stort press på  hovedkontoret i Oslo. 

Du når oss i Trøndelag på
Tlf: 73 84 24 90
Mail: trondelag@bondelaget.no

 

Fylkesleder Kari Åker
Tlf: 971 64 466
Mail: kariaker@outlook.com

Org. sjef Ailin Wigelius
Tlf: 411 40 704 
Mail: ailin.wigelius@bondelaget.no

Har du behov for å bare snakke med noen finnes det to døgnåpne hjelpetelefoner:

  • Mental helse: 116 123
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40