Per i dag er 83 besetninger båndlagte, men kun et fåtall har fått sykdommen påvist. De fleste av de båndlagte besetningene er kontaktbesetninger, de har hatt livdyrkontakt med påviste besetninger. 9 besetninger har fått påvist mædidiagnosen, derav 6 av de er slaktet ut og 3 har plukkslaktet enkeltdyr. De som har slaktet ut hele besetninger, er fri fra diagnosen og restriksjonene, og kan start opp igjen som normalt. De 3 som har plukkslaktet har restriksjoner og må følges spesielt opp med prøvetaking i minst to år.

Krevende

Mædi er en krevende sykdom, det tar tid å påvise og det tar tid å bli fri for diagnosen. Næringa står samlet om at jobben må gjøres. Sauebøndene er motiverte, for etablerer mædi seg i besetningene, er det snakk om store kostnader og svekket dyrevelferd. Det finnes ingen behandling eller vaksine mot viruset.

Det er strenge regler for forflytting av småfe i Norge, fordi vi ønsker å holde dyrene så friske som mulig.

I gamle Nord-Trøndelag+Fosen er det innført en egen soneforskrift for mædi med enda strengere regler for flytting av småfe. På Mattilsynet sine hjemmesider kan du lese om hvilke regler som gjelder, og er du usikker så ta kontakt med Mattilsynet for å sjekke ut hva du kan og ikke kan gjøre

Mattilsynet har også samlet all informasjon om småfe og mædi på sine hjemmesider.