Vekstsesongen i Trøndelag 2020 har vært svært krevende, med snø i mai og langvarig tørkeperiode i juni. For korn har det ført til etterrenning med flere generasjoner i åkeren og stor fare svært sein modning og risiko for at en del ikke blir mulig å høste.

For gras, i spesielt Namdalsområdet og en del indre områder i Trøndelag, rapporteres det om helt opp i 70 % avlingstap. 2.slått ser bra ut i flere områder, men vil uansett ikke være nok til å ta igjen tapt 1.slått.

 

På bakgrunn av dette velger vi å komme med følgende tiltak for situasjonen:

Vi oppfordrer alle med fôrmangel eller fôroverskudd til å melde inn dette via Fôrformidlingstjenesten.

  • Felleskjøpet har startet produksjon av Formel Fiber Grovfôrmangel som kommer i salg neste uke. Info sendes ut til Felleskjøpets kunder neste uke. Andre fôrprodusenter kan ha tilsvarende kraftfôrblanding.
  • Alle bidrar til å dele info og henviser til fôrformidlingen til Felleskjøpet og oppfordre til å melde inn behov eller overskuddslager på av fôr.
  • Vi oppfordrer alle i Trøndelag om å berge tørrhalm og melde inn halm til salgs gjennom fôrformidlingstjenesten.
  • Vi oppfordrer alle som har mulighet til å legge opp til 3.slått. Dette er med på å sikre nok grovfôr i Trøndelag.
  • FM Trøndelag følger opp nabofylker for å kartlegge behovet for fôr her og om det eventuelt finnes overskuddslager med fôr.

 

Dere finner informasjon om avlingsskadeordningen her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

https://www.bondelaget.no/avlingsskade/tips-og-rad-ved-avlingssvikt

https://www.bondelaget.no/avlingsskade/nyttig-informasjon-om-avlingssvikt/