Skrevet av 

Eivind Såstad Mjøen,
Styremedlem og fagansvar pelsdyr i Trøndelag Bondelag

Kari Toftaker,
Styremedlem Trøndelag Bondelag og lokallagsleder Oppdal Bondelag

Som vi vet gikk Venstre i forhandlinger med Fremskrittspartiet og «næringspartiet» Høyre i januar 2018. Venstre, som kaller seg et miljøparti, hadde bestemt seg for å avvikle ei grønn næring med god sirkulasjonsøkonomi. Regjeringa valgte, helt uten faglig forankring, å gå for nedlegging av pelsdyrproduksjon i Norge. I over 100 år har pelsdyrproduksjon vært ei lovlig næring som stadig har tilpasset seg strengere krav til dyrevelferd. Ett år etter at pelsdyrnæringa fikk ja fra Stortinget i 2017 til bærekraftig utvikling, etter en grundig faglig og politisk prosess, kom den nye regjeringserklæringa med et næringsforbud og styrt avvikling av pelsdyrnæringa fram mot 2025.

Trøndelag Bondelag påpekte da at det var en vinglete vei fram til stortingsvedtaket om avvikling av pelsdyrnæringa, og enda mer kronglete skulle det bli etterpå blant annet for å sikre en anstendig erstatning for livsverkene til de rundt 300 pelsdyrbøndene i Norge. Etter klarsignalet om videre drift i 2017 var det også mange som investerte i nye anlegg. Helt til i høst har det blitt utkjempet en kamp om å sikre en anstendig og riktig erstatning til pelsdyrbøndene for avviklinga av næringa. Ett og et halvt år etter at både næringa og bondelaget krevde at pelsdyrbøndene skulle behandles ut fra ekspropriasjonslovgivning, har endelig også landbruksministeren forstått at dette er eneste riktige løsning. 

Og som om ikke belastningen har vært ille nok, så kommer Trine Skei Grande, som var arkitekt for å få på plass næringsforbudet i regjeringsforhandlingene, med en boklansering. I boka hevder Grande at å få igjennom forbud mot pelsdyrproduksjon i regjeringsforhandlingene var en test på hvor langt man kunne gå i regjeringsforhandlingene! Hun legger det fram som om at et yrkesforbud overfor en hel næring var en lek og et spill. Hvor er medmenneskeligheten?

Belastningen hver enkelt pelsdyrbonde har vært utsatt for i tida som har gått er ubeskrivelig. Dette er mennesker som har mistet levebrødet sitt fordi næringa de driver blir definert som ulovlig uten begrunnelse. Dette er mennesker som risikerer å bli sittende med stor gjeld og som samtidig skal finne motivasjon til å omstille seg. De fortjener respekt og støtte, ikke å bli sparket når de ligger nede!

Trøndelag Bondelag vil påpeke overfor alle som har vært involvert i nedlegginga av pelsdyrproduksjonen at dette har vært en uverdig og forkastelig prosess. Dette er en mangel på empati og medmenneskelighet ovenfor de som er rammet som er skremmende. Vi forventer at Trine Skei Grande kommer med en offentlig unnskyldning til pelsdyrprodusentene og deres familier. Alle bør vi vise pelsdyrprodusentene respekt, støtte og medmenneskelighet i framtida.