Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde, eller den som ønsker å starte en ny produksjon, gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer. Ordningen er nå landsdekkende og søknadsfrist er 1. des.

Før jul i 2019 startet samarbeidet mellom Karoline og Asbjørn. De har nå jobbet sammen et år om å se på muligheter for investering i ammekufjøs. Den organiserte samarbeidsmodellen avsluttes 1.desember.

- Vi har planer om å fortsette samarbeidet hvis det er behov for det, legger de begge til.

Har vært mentor i flere år

Asbjørn har drevet med melk og ammeku ved By Gård i Steinkjer siden 1970-tallet. Det er er nå 5 år siden han overlot gården til neste generasjon.

Som dreven bonde og tidligere fylkesleder for Nord-Trøndelag Bondelag var det helt naturlig for han å melde seg på muligheten til å bistå andre som trenger litt starthjelp.

Asbjørn Helland på hjemgården, By i Steinkjer

- Dette synes jeg er artig. Det å ha kontakt med ungdommer som har lyst til å satse, eller voksne som ønsker seg inn i næringa, er veldig givende.

Karoline er den sjette personen han er mentor for. Gjennom prøveprosjektet som gikk fra 2017 til 2019 i Trøndelag, Hedmark, Oppland, Agder, Sogn og Fjordane og Hordaland har han fått muligheten til å veilede fem personer.

Fra 2020 ble ordningen tilgjengelig som tilbud til alle nye bønder over hele landet.

Søk opptak innen 1. desember!

Meld deg som mentorKaroline jobber for tiden i Fiskå Mølle, men er glad for hjelpen hun har fått gjennom mentorordninga, og ønsker nok å satse i framtida.

Ble anbefalt å søke

- Fylkeslaget tok kontakt med meg og ba meg om å søke. Det virket som et naturlig valg og jeg er glad for det nå, forteller Karoline.

Karoline hadde nettopp tatt over og var i startfasen til å begynne med ammeku da hun ble kontaktet av fylkeslaget i Trøndelag. Hun la inn en forespørsel om å få Asbjørn som mentor og fikk ønsket innfridd.

- Jeg visste om Asbjørn fra før og det føltes naturlig å spørre om han. Han kan mye og har holdt på lenge.

Karoline skulle etter planen starte med ammeku, men har per nå fått kjæreste som også driver med ammeku.

- Det har vært avgjørende for meg å få innblikk i næringa på denne måten. Kartleggingsrunden gjorde at jeg følte meg trygg på at mine interesser og muligheter var i varetatt. Jeg har fått muligheten til å diskutere, og få et blikk utenfra på investeringer jeg ønsker å gjøre hjemme.

Året som mentor og ny bonde

Ordningen starter med et organisert oppstartsmøte i regi av NLR. Der går man igjennom hva som forventes både av mentor og mottaker. Deretter er det viktig med et møte hvor man kartlegger det som har med interesser, kunnskap og ressurser å gjøre.

- Ved hjelp av denne kartleggingen sørger vi for å være innenfor det fagfeltet vi evner å bidra. Et godt tips er å sette seg inn i livssituasjonen til den som er ny bonde. Spør og grav litt og vær mottakelig for mange spørsmål, understreker Asbjørn.

Kartleggingen skal også gi grunnlag for å si noe om hvilke investeringer det finnes dekning for.

Året kan videre bestå av så mange gårdsbesøk, fagmøter, lunsjer og diskusjoner man selv ønsker. Asbjørn og Karoline kjenner på at de gjerne kunne tenkt seg flere møter og at annerledesåret 2020 har vært nettopp det, annerledes. Gjennomsnittet ligger på 4-5 møter i året, tillegg til en del telefonsamtaler og/eller epost.

- Det koster så lite å ta en avsjekking på telefon: Hvordan ligger du an? Hvordan har du det?

Gis støtte over jordbruksavtalen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) organiserer mentorordninga, sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. All påmelding til ordninga foregår via NLR sine hjemmesider.

Mentor får kompensasjon for arbeidet som gjøres, mens tilbudet er gratis for den nye bonden.

Jeg vil sterkt oppfordre alle som er nye i landbruket, eller starter nye næringer på gården, om å søke Mentorordninga i landbruket, sier Mette Feten som er ansvarlig for ordninga i NLR.