- Vi er glad for at Fylkesmannen på eget intitiativ velger å omgjøre kommunens vedtak, sier Kari Åker.

- Saken er prinsippielt viktig for landbruket, vi trenger en tydelig håndtering fra myndighetene våre for å sikre et landbruk basert på den selveiende bonde, fortsetter Åker.

Vedtaket vil nå kunne påklages til Landbrukdirektoratet.

Trøndelag Bondelag følger saken videre.