Om Hølonda Bondelag
- 85 medlemmer
- Geografisk tilknyttet Melhus kommune, like sør for Trondheim
- Mange unge medlemmer
- Stor aktivitet og god inkludering
- Over 20 nye medlemmer siste tre år
- Både melk-, kylling og ammekubruk
- Lokallaget til Grete Beate Sunnset, Bygdeungdomslagets representant i styret i Trøndelag Bondelag

Hølonda Bondelag; et stort lokallag på en liten plass

I lokallaget finner man per i dag 85 medlemmer, den siste av disse ble meldt inn i forrige uke. Dette tyder på at det jobbes godt med rekruttering, både til næringa og til lokallaget. Dette tilsier flesteparten av gårdbrukerne i området i følge nestelder i lokallaget, Kjell Joar Sunnset. 

- Vi har hatt en god utvikling og for 4-5 år siden så vi at flere yngre medlemmer meldte seg inn i lokallaget. Mye av dette skyldes nok rekruttering gjennom åpne arrangement som Bondecafe, legger han til. 

- Vi har hatt stor suksess med å arrangere bondecafe, samvirkeloftet leies ut til mindre arrangement. Det har vært om lag 4 treff i løpet av året, med stor variajson i innhold: quiz, sosialt, faglig innlegg/innslag.

Lokallaget mener de fikk mye gratis når Landbrukskontoret på Melhus koblet seg på, og jobbet med prosjektet. «Mer og bedre grovfor, på eget gårdsbruk». Blant annet betydde det at de kunne få midler til foredragsholdere.

For alle

- Her er vi både kårkailler og medlemmer med samboere, nysgjerrige bønder og den vanlige «forbrukeren».

Lokallaget gjorde et poeng ut av å invitere inn framtidige gårdbrukere, og flere av disse meldte seg inn i bondelaget med en gang de tok over hjemgården.

- Vi må stå sammen om utfordringene og dele på godene

Kyr på beite. Foto: Hølonda Bondelag

Den nye generasjon er svært informasjonssøkende og opptatt av ny lærdom.

- Vi anser dette som en positiv utvikling, og artig at nyetablerte bønder tar kontakt.

Alltid støtte

Som medlem er du alltid trygg på noen står foran stortinget og sier ifra om hva vi ønsker!

Mer sosialt, ser verdien i det å treffes å ta en kopp kaffe. Noen melder seg inn selv også. Naturlig å bytte lokallag dersom man har vært medlem tidligere.

- Det ert en kjempefordel å ha et nettverk, noen å snakke med, se muligheter sammen forteller Kjell Joar.

Det siste året - annerledesåret

Grovforprosjektet har gitt med 5 forskjellige møter det siste året med tema som:
-markdag, gjødsling
- rundt førsteslått
- drenering og tilskudd
- biogjødselanlegg, status og prosjekt framover

- Vi har dessverre ikke hatt så mye arrangement som vi vanligvis bruker å ha, naturlig nok. Likevel har vi sett en økning i antall medlemmer, og gleden av å kunne samles når det har vært tillatt.

Godt årsmøte

17 stykker deltok, sammen med styremedlem i Trdøndelag Bondelag, Tove Schult. Mange unge brukere som deltok.

- Motiverende for oss som har vært medlem noen år å se at nye ønsker seg inn i næringa. Fin overgang med yngre inn i styret, dette bidrar til bedre dynamikk, og spredd alder.