Nyheter

Ledermøte med feilstavet sommer og politikerfrieri

Det ble næringsrike ledermøtedager i Innlandet, fylkesleder reflekterte over feilstavet sommer med ekstremvær, og hun fridde også til fylkesordføreren. Han svarte ja til å bli medlem i Bondelaget.

Veilederen Klimaarbeid i landbruket lansert

I dag lanserte Norges Bondelag veilederen Klimaarbeid i landbruket – tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner.

Beitemøte om årets sesong

50 beitebrukere var samlet på Egerom da årets beitesesong ble oppsummert i regi av Akershus og Innlandet Bondelag.

Fra USA til Os

Lars Os (36) var reporter i USA i seks år for NRK. Så bestemte han seg for å flytte hjem og ta over familiegården i Os i Østerdalen.

Belønning for aktive lokallag!

Lokallagene er grunnfjellet i Bondelaget og nå kommer belønningen for all den viktige jobben som foregår rundt i Innlandet, ikke minst sett i lys av ekstremværet i 2023.

Valgnemnda i Innlandet Bondelag er i gang med arbeidet

Valgnemnda har hatt sitt første møte, og nå starter de arbeidet med innstillingen som skal være klar i midten av februar.

Barnehagemat av nesten 6000 planter

Husker du at over 220 barnehager i Innlandet fikk plantegaver i vår av bondelag over hele Innlandet fylke. Gjennom sommeren er det blitt vannet og stelt, og på tross av utfordrende vekstvær er mye høstet og ikke minst blitt god, trygg og næringsrik kost for små barnehagemager.

Innskjerping av toll i statsbudsjettet: - Vi er forbanna. Dette er for dårlig fra våre egne

- Vi hadde venta kraftigere grep for å stramme inn tollvernet for landbruksvarer i statsbudsjettet, fastslår Odd Erik Kokkin fra LO Innlandet og Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag.

Har du opplevd skade på eiendom som følge av flom eller skred?

Hvilke ordninger finnes for deg som har opplevd å få skade på eiendommen etter sommerens vær?

Nermo Hotell tildeles Innlandets Matpris

De bruker lokale råvarer så langt de kan, ikke fordi de må, men fordi de er best! Nå får Nermo Hotell Innlandets Matpris.

- Matproduksjon i Innlandet har en sentral rolle for landets beredskap!

Mandag 16. oktober er det Verdens matvaredag og høringsfrist på Totalberedskapskommisjonens rapport: Vi må bygge Innlandet og landet vårt, slik at vi står sterkere i møte med en usikker framtid.

Statsbudsjett, importvern: - Dette monner ikke!

Forventningene til statsbudsjett om importvern har vært høye fra Bondelagets side etter vedtaket i Stortinget i sommer, se egen sak. Nå er det kjent at regjeringa foreslår en overgang fra kronetoll til prosenttoll for noen grøntprodukt.

Store forventninger til styrket tollvern – livsviktig for Innlandet!

Bondelaget har store forventinger til at Regjeringen styrker tollvernet når statsbudsjettet legges fram i morgen. Det er ikke minst på bakgrunn av vedtaket fra juni i år, da regjeringspartiene sammen med SV fikk flertall for revidert budsjett.

Årsmøter i lokallagene 2023

I oktober avholder Innlandets 67 lokallag sine årsmøter. En viktig arena for å drøfte landbrukspolitikk og medlemsaktiviteter. Hva er viktig for deg som medlem?

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Møte om viktige ordninger etter ekstremværet

Alle bønder i Innlandet var invitert til åpent møte for å bli bedre kjent med naturskadeordningen, produksjonssviktordningen og forsikringsordninger etter ekstremværet denne sesongen.

Møteplass for bonden

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske. Vi ønsker å skape en møteplass hvor vi kan utveksle erfaringer, dele frustrasjoner, gleder, ideer, råd og løsninger.

Eierskiftekurs i desember og i februar

Innlandet Bondelag inviterer til eierskiftekurs 9.-10. desember på LiIllehammer og 3.-4. februar på Elverum. Går dere med tanker om et eierskifte eller trenger å få sparket i gang en viktig prosess, da anbefaler vi et kurs for hele familien.

Hvem bør vinne Innlandets matpris?

Fire finalister kjemper om Innlandets matpris. Hvem synes du bør få prisen i år? Tørresvangen Gårdsysteri, Nermo Hotell, Haug gård eller Noraker gård, les mer om finalistene og stem!

– Oppryddingsjobben er for stor

Når flomvannet er borte, ligger avfallet igjen. Bondelaget ber om økte midler til kommunene for opprydding.

Bjørn Iversen – en bauta er borte

En av norsk landbruks store tillitsvalgte over en periode fra 1980-tallet til i dag, døde søndag 10. september 2023.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Oppretter produsentråd

Bøndene samrår seg for å få mindre overskudd av kjøtt. Dette er vår mulighet til å forsterke tiltakene fra Nortura.

Etter flommen

Flomvannet har trukket seg tilbake mange steder, og med det kommer også nye problemstillinger.

Hvem fortjener Innlandets matpris?

Hvem vil du skal vinne heder, ære og 25.000 kroner? SpareBank 1 Østlandet og Innlandet Bondelag deler ut en pris til en god ambassadør for lokale råvarer.

Anne er ny organisasjonssjef i Innlandet Bondelag

Anne Hjelmstadstuen Jorde (43) er ny organisasjonssjef i Innlandet. – Jeg har et godt inntrykk av Bondelaget og gleder meg til å bli en del av laget, sier Anne.

Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Som følge av at flommen og uværet på Østlandet har gjort stor skade og også blokkert for innhøsting og gjødsling, har Landbruks- og matdepartementet derfor innført midlertidige regler som åpner for overflatespredning av gjødsel fram til 01. oktober.

Utfordringer og muligheter for jordbruket – styretur i Innlandet

Etter to dager med mange menneskemøter, er det ingen tvil om at det er store utfordringer, men også mange muligheter for matproduksjonen i Gudbrandsdalen.

Fylkespolitikere fikk matbud i ord og opplevelse

- Både bønder og toppidrettsutøvere trenger et godt støtteapparat, sa sauebonde og tidligere skistjerne Erling Jevne til fylkespolitikere som var med på tur langs verdikjeden for mat i Innlandet.

Viktig gjennomslag for de som er rammet av ekstremvær

Under et besøk hos lokale bønder i Sør-Fron kommune i Innlandet i dag kom landbruksministeren med gode nyheter.

Viktige møter etter ekstremværet "Hans"

Bondelaget ber om raske tiltak til de som er rammet av ekstremværet «Hans». Landbruksdirektoratet signaliserer at de jobber for å få til en effektiv erstatningsprosess etter ekstremværet.

Ekstremsommeren - oppsummert

Det startet med tørke og gikk over til flom. Vekstsesongen 2023 går inn i historien som svært krevende.

Innovasjonspris til studentoppgaven «Hakkaball»

Fire studenter med ideen om hakkesteinsballer til høns vant Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandets innovasjonspris. – Det er overraskende og veldig moro, smiler studentene på agronomistudiet på Blæstad.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Informasjonsmøte - digitalt - om tørkesituasjonen

Innlandet bondelag arrangerte digital informasjonsmøte i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. Opptak av møtet finner du her.

Biogass på timeplanen i Innlandet!

Innlandet Bondelag inviterte til medlemsmøte om klimaarbeid og biogass på Teams 22. juni. Dersom du ikke fikk med deg møtet, har du som medlem i bondelaget mulighet til å se opptak av møtet, lenken finnes på Min side.

Felles nordisk bekymring rundt de nye nordiske kostrådene

- Vi skal høre på helseråd, men vi må sette sammen et kosthold basert på de ressursene vi har, sa fylkesleder Elisabeth Gjems da hun snakket med svenske bondekollegaer om de nye nordiske kostrådene.

All tid og penger går til kua - hva med familien?

Nora Sandberg ga årsmøtet i Norges Bondelag et innblikk i hva hun funderer på om dagen. Med løsdriftsfjøs fra 60-tallet som trenger en oppgradering, vil all tid og penger gå til gardsdrifta. Hun vurderer nå seriøst å gjøre noe helt annet.

Opptrappingsplan må på plass, og trappa må være lang nok

Vi har oppnådd rekordresultater i de to siste jordbruksoppgjørene, men har vi klart å fjerne tvilen? Forstår omverdenen hva som kreves for å gjøre oss i stand til å ta ansvar for forsyningssikkerhet over hele landet? Det spurte Elisabeth Gjems under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag.

God dyrevelferd er en av våre merkevarer

Mange som er opptatt av dyrevelferd velger etter pris når varen skal handles. Politikerne er redde for høyere matvarepriser, butikkeierne er opptatt av sin egen profitt og bruker egne merkevarer bevist til dette. Hvordan får vi dette til å henge sammen, spurte Åse Sundvor i generaldebatten under Norges Bondelags årsmøte.

Biokull - for dyrehelse, produksjon, jorda og klima

I et storstilt praktisk og lokalt forsøk har små mengder biokull i fôr gitt gode resultater for blant annet svin i vekst, motvirker diaré og forbedrer tarmhelsa. Men kan biokull også være positivt for kalven og gi kalven en bedre start? Se resultatet her.

Ny sommer med barnehagens grønnsakhage!

Solungen barnehage i Grue kommune fikk i dag plantegave av Grue bondelag, og det var nysgjerrige og ivrige barnehender som sørget for at plantene kom trygt ned i plantekassa.

Åse Sundvor innstilt som styremedlem i Norges Bondelag

Åse Sundvor, som i dag er styremedlem i Innlandet Bondelag, er innstilt som styremedlem i Norges Bondelag for å ta over for Audhild Slapgård. Slapgård går ut av styret før sin to-årsperiode er ferdig.

Ulvesona er ikke et ulvereservat

Høyesterett har i dag slått fast at ulvebestanden i ulvesonen kan reguleres ved lisensjakt.

- Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enig med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag

Bonderekrutten fikk Innovasjonsprisen i Innlandet!

Ungdomsbedriften Bonderekrutten ved Jønsberg videregående skole fikk årets Innovasjonspris for sin gode idé om å spre landbrukskunnskap til barnehagebarn.

- Skuffende tilbud i jordbruksoppgjøret

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, mener at statens tilbud på langt nær møter jordbrukets behov.

- Et nødvendig krav for å sikre Innlands-bonden!

- Nå trengs politisk vilje for å sikre at bonden vil fortsette å være matprodusent, sier leder i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems.

Framsnakker norsk mat!

Både fylkespolitikere på Lillehammer og soldater i Rena leir er enige i at vi trenger norsk mat. - Uten solid, trygg og god mat fungerer ikke soldaten, bekreftet de grønnkledde på Rena.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere