I uke 9 2023 følger Innlandet Bondelags årskavalkade med som innstikk i Bondebladet til alle de ca. 11 000 medlemmene i Innlandet. Vi håper du setter pris på kavalkaden som har som mål å gi en oversiktlig og lettlest inngang til fylkeslagets arbeid det siste året.

Det har vært nok et aktivt år for både fylkeslaget og lokallagene, og dette har blant annet vært godt synlig i mediebildet i Innlandet gjennom året. Vi har laget en liten utklippstavle over jordbrukssaker i medielandskapet, men den er langt fra fullstendig. Det har bugnet av viktige saker og landbruket er virkelig satt på dagsorden både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan det siste året.

Fortsetter inntektskampen!

Det har ikke minst også i år vært et enormt trøkk på inntektskamp og politisk arbeid, og det har i noen grad gitt resultater. Vi er ikke i mål, arbeidet fortsetter, men det er ingen tvil om at bondelaget gjør en forskjell for både bønder og samfunnet!

Kavalkaden speiler aktiviteter gjennom året innen politisk arbeid, arbeid knyttet til utfordringer med blant annet både rein og rovdyr. Innlandet Bondelags dyrkingsprosjekt i barnehagene ble en suksess som ga både opplevelse, nysgjerrighet og læring. Ikke minst er og blir det viktig med fokus på klimasmart landbruk, og også arbeid med bondens nettverk. Vi må også fortsette å verve i vei, for sammen er vi sterke!

Husk å plukke ut papirutgaven av kavalkaden fra Bondebladet, og ta gjerne en titt på den digitale utgaven av årsmeldinga her.

I tillegg finnes en årsmelding del 2, med mer formell info som er vesentlig for årsmøte, den finner du her.

Årsmeldingene skal endelig godkjennes på Innlandet Bondelags årsmøte 7. og 8. mars 2023.

God lesning!