Fylkesstyrets julehilsen til lokallagene i Innlandet

 

Inntekt, inntektsutvalg og opptrappingsplan

Tre viktige stikkord som ligger fremst i pannebrasken på oss i bondelaget. Disse tre stikkordene har preget arbeidsåret vi snart avrunder, men vil også være dominerende for året vi snart starter på.

 

Store tall til pluss og minus

Kampen for økte inntekter og bremsing av kostnadsgaloppen har preget året. Et år som har vist at store tall kan gi både håp og framtidsbekymring. Vi opplever en verden rundt oss som er svært bekymringsfull og som viser hvor stor samfunnsmessig verdi det har for et land å kunne brødfø egen befolkning i størst mulig grad. Inntektsopptrapping og matsikkerhet henger sammen og er budskapet med stor B også i 2023.

Regjeringen lovet en forpliktende opptrappingsplan før nyttår, men vil først få på plass grunnlagsmaterialet. Vi har akkurat sendt vårt høringsinnspill på inntektsutvalgets rapport og mener selvsagt at her ligger det gode forslag på hvordan dette kan gjøres. Høringsfristen for Norges Bondelag er i midten av januar, og deretter skal departementet kna sine høringsinnspill og forhåpentligvis komme ut med både en god modell for et omforent grunnlagsmateriale og en opptrappingsplan. Vi er utålmodige. Det er ingen tvil om at også 2023 må bli et år for store tall i jordbruksforhandlingene.

 

Takk for det gode arbeidet dere gjør!

Dere i lokallaga har også i år vist stor arbeidsvilje, engasjement og kreativitet. Fylkeslaget har fått ta del i mange av sprellene dere har gjort, gjennom besøk, medieoppslag og samtaler med dere. For en jobb dere gjør!

Aktiviteten og kreativiteten ute hos dere i lokallagene er både stor og mangfoldig. Spennet er stort fra de gode opplevelser for små og store gjennom blant annet Grønne barnehager og Åpen gård, historier ut i offentligheten om de tøffe tak hos den enkelte bonde og tilrettelegging for gode sosiale arenaer for medlemmene.

Nettopp sosiale møteplasser må aldri undervurderes. Store eller små arrangement, eller en kaffekopp på ei trapp. Vi har alle behov for å bli sett og hørt, og en samtale over en kaffekopp kan utgjøre store forskjeller for enkeltbønder.

Dette, sammen med synlig aktivitet er god medlemspleie som gjør det attraktivt å være med i BondeLAGET, både for eksisterende medlemmer og nye medlemmer

Vi har gjennomført en vellykket vervekampanje som ga Innlandet Bondelag 86 nye medlemmer i november. Fantastisk innsats, med close-race mellom de to beste ververne! Lill Bredvold fra Åsnes Bondelag og Per Kristian Simengård fra Øyer Tretten Bondelag vervet begge 15 medlemmer og de har for fått overlevert et par BONDE-votter fra leder Elisabeth Gjems. Disse lokallagene har også fått en pengepremie hver på 2.500. I tillegg har vi delt ut gavekort på 500 kr på en valgfri gardsbutikk til de som vervet 5 medlemmer eller flere.

 

Inntektsopptrapping inneholder mer enn tall

Når vi jobber med inntektsopptrapping, er det en del hjelpemidler og snubletråder på veien. Importvern, konkurransevilkår og markedsregulering, andelen til bonden av verdiskapingen langs matkjeden, økt press på kjøttproduksjon gjennom nye kostholdsråd, reduksjon av klimautslipp for å oppfylle vår del av klimaavtalen, gode juridiske rammebetingelser og god forvaltning av jord- og utmarksressurser. Det vil heller ikke her bli noe hvileskjær i 2023. Her er det bare å brette opp ermene.

Men først skal vi senke skuldrene noen hakk, spise god julemat fra vårt eget store og mangfoldige spiskammers – Matregion nummer 1! og husk å ta vare på fjøsnissen og hverandre.

Vi tillater oss å sitere fylkesleder i Rogaland, Marit Epletveit: «Jeg skulle ønske alle kunne ha en fjøsnisse. Fjøsnissen er en usynlig hjelper som ser til at alle har det godt. At vi alle tar oss tid til å være litt mer medmenneske i en travel hverdag ville også vært fint».

 

God jul og et godt nytt år ønskes dere alle fra

Fylkesstyret samlet på årets siste styremøte