Like lenge som biokull har vært brukt som jordforbedringsmiddel, har bonden visst at kull kan være bra for dyra. Men knapt noen forsøk har vist hvordan biokullet kan brukes i praksis i fjøset, og hvilken betydning det kan ha for bondens økonomi. Det har nå vært gjennomført et storstilt prosjekt der Innlandet bondelag har deltatt. Resultatet ble presentert på webinar fredag 16. juni og opptak fra dette webinaret kan du se her:

https://www.youtube.com/watch?v=i9Z5uMBFHcM

Biokullkraftfôr - foto: Ingeborg Sørheim

Om prosjektet

I dette prosjektet som startet i 2019, har gris, kylling, kalkun, lam, kalv og melkeku fått fôr tilsatt små mengder biokull. Biokullets effekt på dyras produksjon, helse og utslipp av klimagasser er undersøkt i 20 ulike praktiske forsøk. Hypotesen har vært at biokullet på denne måten skulle gi verdi flere ganger: Først ved bedre dyrehelse og trivsel, deretter ved bedre jordhelse og større avling gjennom biokull-gjødsla, og sist, men ikke minst, ved lagring av karbon i jorda.  Friske dyr, god fôrutnyttelse og god dyrevelferd er grunnmuren i husdyrholdet for å oppnå gode produksjonsresultater. Ressursbesparende produksjon med lav grad av svinn gir i seg selv lavere utslipp, samtidig som virkemidlet, biokull, gir en positiv klimaeffekt.

På dette webinaret gir vi en oppsummering av alle dyreforsøkene samt jordforsøket, og vi ser nærmere på det kliniske svineforsøket som ble gjort i samarbeid med NMBU. Til slutt presenteres beregningene for de økonomiske og klimamessige effektene knyttet til de ulike forsøkene. Dersom biokull skal være interessant, må det gi økte inntekter eller sparte kostnader som er større enn kostnaden ved å bruke det. Forsøket har gitt tydeligst resultat i svinebesetninger, men viser også at biokull kan være svært aktuelt ved for eksempel diaré hos lam og kalv.

Prosjektet er et samarbeid mellom Obio AS, Innlandet Bondelag, Tine, Nortura, Norgesfôr, samt en rekke forsøksverter, med støtte fra Innlandet fylkeskommune.

 

Webinaret

Webinaret er gratis og krever ingen påmelding.

Webinaret foregår på Zoom og du deltar ved å klikke på lenken her:

https://us02web.zoom.us/s/85877603258

Har du ikke mulighet denne dagen? Webinaret blir tatt opp og publisert på denne nettsida i etterkant.

 

Program for webinaret

Kl. 11.00: Velkommen og praktisk informasjon.

Kl. 11.02: Om prosjektet «Praktisk implementering av biokull i landbruket».
Ved Einar Stuve, daglig leder i Obio AS (tidligere Oplandske bioenergi AS).

Kl. 11.30: Forsøket «Biokull til gris i vekst».
Ved Nils Petter Kjos, førsteamanuensis, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU.

Kl. 11.45: Norsk biokull til danske svin.
Ved Einar Stuve, Obio AS.

Kl. 11. 50. Økonomiske og klimamessige beregninger av biokull i fjøs og på jordet.
Ved Rune Aas, fagleder, Økonomi og ledelse, TINE Østlandet-Sør.

12.15: Spørsmål og diskusjon.

12.30: God helg!