Men Øyer Tretten Bondelag stakk av med den gjeveste utmerkelsen blant alle de 67 lokallag i Innlandet, og prisen ble delt ut under årsmøtet. Laget har vært meget aktive gjennom fjoråret og lønn for innsatsen er et diplom og 5.000 kr på konto fra Norges Bondelag. Og laget blir ikke minst nominert til årets lokallag i Norges Bondelag.

Av formidabel innsats av Øyer Tretten Bondelag kan det nevnes:

 • De har har blant annet arrangert Åpen Gård og laget deltar aktivt under Stavsmartn, de har stilt villig opp på dugnad for den kommende generasjon; BU-fester og Landsstevnet i BU i sommer.
 • De har generelt god dialog med kommunen og hadde blant annet en presentasjon om landbruket for formannskapet i april. De har hatt møte om økonomi og kostnadsutvikling, hatt dialog om kommunalt fond til landbruket inn mot budsjettarbeidet for 2023 og gitt innspill til kommunedelplan.
 • Og sist, men ikke minst; Laget gjennomførte fantastisk verveinnsats i vervemåneden som resulterte i en økning i medlemstallet på 14 medlemmer fra 2021-2022.

Gode på matkunnskapsformidling

Øyer Tretten Bondelag har i 2022 sørget for at alle barnehagene i kommunen fikk plantebrett, og de fikk også med seg NRK ut på reportasje da utdelingen skjedde.

De har Matpakke-dag for alle 5. trinns elever i kommunen, med fjøsbesøk og informasjon om landbruket. Dette er en lang tradisjon i lokallaget.

På Ourom, samme gård som var vertskap for Åpen gård, har de tradisjon for 6.trinnselevene setter poteter om våren og tar opp poteter på høsten. Til Ourom er det egentlig en fin sykkeltur for elevene, men etter brukollapsen ble det langt rundt. Da bidro Bondelaget med midler og koordinering av busstransport.

Under årets vårkampanje; På lag med Bonden, ga lokallaget diplom til Nermo hotel og Kokken Tor for deres fokus på norske og lokale råvarer.

Solid prisdryss på flere lag

Flere lokallag i Innlandet fikk også kjenne på prisdryss under årsmøtet, noen av dem av det humoristiske slaget.

 • Tynset Bondelag – Reodor Felgen-rakett fra Alvdal – Tynset har «skutt i været», en god nr. 2 til årets lokallag. Laget har vært veldig aktive i media, IVY-kua på tur i sommer og gode på å skaffe seg samarbeidspartnere. De får rakett-hjelp for å fortsette det gode arbeidet med Kvikk-lunsj og fen gode grunner til å bli medlem. (Medlemsnedgang, må stå på for flere medlemmer!!)
   
 • Grue Bondelag – ble hedret med stor potet for arbeidet med avrensordning potet og «det store hølet i gølvet». Spørsmålet er om denne pottisa går igjennom? Grue er ett av lokallaga i «pottis-land» som jobber godt med denne problematikken.
   
 • Østre Toten Bondelag – live på VG og på TV2– ikke mange lokallag som er, men leder Wenche Rustad Wangen i Østre Toten Bondelag har lykkes med det. Det er veldig bra at lokallaga er så på i media og de har oppnådd mange gode saker i løpet av året, både lokalt og nasjonalt!
   
 • Vang Bondelag, Vang i Valdres – pengesjokolader og tut-kopp – Vang Bondelag har et veldig ungt styret, dette setter Innlandet Bondelag veldig pris på, og tut-koppen symboliserer det,  antigubbeveldet. Laget tok initiativ overfor kommunen og fikk 3,4 mill kroner!!! 300’ gikk til Norske Landbruketjenester lokalt, og 3,2 mill ble gitt som kontantbidrag til alle kommunens bønder som søker produksjonstilskudd. Snakk om prioritering av ei viktig næring med vanskelig likviditet!

Øyer Tretten Bondelag får prisen som årets lokallag 2022, her representert med Per Kristian Simengård, Ole Marius Flåtåmo og Jon Finborud bak seg.