Åse Sundvor, som er kylling- og kornbonde i Stange, er svært aktiv i Innlandet Bondelag sitt styre. (Se video av henne nederst i saken)
Hun har blant annet frontet en mer offensiv kommunikasjon fra Norges Bondelag. Sundvor var ikke minst svært delaktig i å arrangere Mjøsting tidligere i år i Ringsaker, hvor blant andre landbruks- og matminister Sandra Borch var gjest.

- Det er med stor glede og takknemlighet jeg mottar valgnemdas innstilling. Jeg er klar for å fortsette mitt arbeid som tillitsvalgt, nå i styret til Norges Bondelag. Mitt engasjement for den norske bonden og for norsk matproduksjon er sterkt. Det er et viktig arbeidsår vi skal inn i, med store og avgjørende beslutninger for hvordan vi skal produsere mat i fremtiden. Både nytt tallmateriale og opptrappingsplan må på plass. I tillegg må vi fortsette vårt utrettelige arbeid for å vise frem de unike kvalitetene ved norsk mat og verdien dette har for Norge som nasjon, sier Sundvor.

Erling Aas-Eng fra Tolga har ikke stilt seg til disposisjon for videre arbeid i Norges Bondelags styre.

Se hele innstillingen til nytt styre i Norges Bondelag her.