Innlandet Bondelag inviterte til informasjonsmøte på Teams om tørkesitasjonen torsdag 29. juni kl 19.30 – 21.00.

Det var godt oppmøte med i underkant av 200 deltakere. For dere som ikke fikk med dere møtet, eller ønsker en oppfrisking:

Lenke til opptak av møtet under bildet.

 

Program:

  • Innlandet Bondelag - Situasjonen – slik vi vurderer den
  • NLR: Råd for å få størst mulig grovfôravling
  • Felleskjøpet: Fôringsråd
  • Tine  og Nortura: Hvordan tilpasse seg situasjonen
  • NLR: Snakk med hverandre og søk hjelp ved behov
  • Statsforvalter – Regelverk ved produksjonssvikt

 

Møtet var i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

 

Illustrasjon: Tørke etter spiring - her trengs det regn!

Opptak av møtet