Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet ønsker i fellesskap å bidra til å utvikle ideer
som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk. De to partene har derfor et innovasjonsfond med to priser, én pris til studenter ved høgskole/fagskole, og én pris til elever ved naturbruksskolene i Innlandet. Hver av Innovasjonsprisene er på 10.000,-  kroner.

Prisen til høgskoleoppgaven ble delt ut på første studiedag ved Høgskolen i Innlandet sin avdeling på Blæstad 14. august.  

Det er studentene Cathrine Thorstensen, Helene Farstad, Jeanette Frisendal og Ingrid Reiersen som står bak ideen og som i forrige studieår leverte sin oppgave og forretningsplan med tittel «Hakkaball AS» på agronomistudiet på Blæstad.

Kinderegg

Cathrine og Ingrid mottok innovasjonsprisen av bedriftsrådgiver Per Dolven i SpareBank 1 Østlandet, og styremedlem i Innlandet Bondelag, Bjørnhild Kihle.

- Det er utrolig hyggelig at ideen vår blir mottatt på denne måten, kanskje vi må utvikle ideen i større grad, samstemmer nå siste års studenter på Blæstad.

Kihle i bondelaget mener at produktet er en spennende idé i forhold til arbeid med ny dyrevelferdsmelding, hvor blant annet miljøet i fjørfehus er i fokus.

- Jeg tenker at dette ligner et kinderegg, produktet med hakkeballen fremmer aktivitet for dyrehelse, sammen med næringsstoffer, i tillegg til at den er brukervennlig for bonden. Dette bør da være et produkt enhver fjørfebonde bør ønske seg, sier Kihle.

- Vi håper at prisen stimulerer til idéutvikling, til beste for bonden og samfunnet, sier bedriftsrådgiver Dolven.

Veien videre

De ferske prisvinnerne, som er kledd i fadder-T-skjorter for å ta imot nye studenter, bedyrer at de ikke skal bruke prispengene på fadderuka.

- Vi bør nok se om pengene skal brukes til noe matnyttig for framtida, sier de og ser på hverandre med et smil.

Hva de skal gjøre videre med ideen og pengene er det ikke helt sikre på foreløpig, men de setter stor pris på at arbeidet deres er blitt verdsatt med innovasjonspris.

- Dette var inspirerende, samstemmer Cathrine og Ingrid.

Utdrag fra Hakkaball AS sin forretningsplan:

"I denne oppgaven har vi utformet en forretningsplan for aksjeselskapet Hakkaball AS. Dette er et bærekraftig produksjonsfirma som skal produsere hakkesteinsballer til verpehøns. Hakkesteinsballene har flere funksjoner som skal dekke behov for naturlig atferd og være et næringssupplement for fjørfe. Produktet kan spises opp i sin helhet, og det krever ingen opprydning fra bondens side. Verdien vi leverer til kunden er mer stimulerte og rolige dyr, og vi beskriver produktet vårt som en miljøberikelse i husdyrmiljøet. Foretaket etableres i all hovedsak for å bedre dyrevelferden i eggproduksjon, men også for å tilby markedet flere produkter som kan brukes til verktøy for aktivisering."

Innovasjonsprisen er på 10.000,-  kroner.